اخبار اعتراضات کارگری در میهن تحت ظلم ملایان

اعتراض کارگریتجمع اعتراضي كارگران سد استراتوس درسنندج

كارگران سداستراتوس دراين شهر دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان روز دوم خرداد 92اقدام به تجمع اعتراضي درمحل سداستراتوس درسنندج كردند .

همه كارگران دست ازكاركشيدند ، لازم به ذكر است كه حقوق دي ماه سال گذشته اين كارگران هنوزپرداخت نشده است.

اعتصاب موفقيت آميز 400 كاميون دار در بندرعباس

روز يكشنبه 5 خرداد بيش از 400 نفر از كاميون داران اسكله رجايي و باهنر در بندرعباس در اعتراض به پايين بودن كرايه هايشان، اعتصاب كردند.

بعد از دو روز اعتصاب كاميونداران موفق شدند حق خودشان را بگيرند و كرايه هايشان را بالا ببرند.

خاتمه اعتصاب6 روزه با پيروزي كارگران شركت سبكو در عسلويه

صبح دوشنبه 92.3.6 با موفقيت كارگران خاتمه يافت ،كاركنان شركت سبكو يكي از شركت هاي زير مجموعه شركت اي پي آي كه در فاز سيزده عسلويه ميباشد كه كارگران اين شركت از روز چهارشنبه 1 خرداد ماه بدليل عدم دريافت مطالبات معوقه خود دست از كار كشيده و موجب تعطيلي شركت شدند ، كارگران كه همگي مهندس متخصص بوده اند با مديريت شركت درگيرشدند كه منجر به دخالت نيروهاي سركوبگر انتظامي شده بود.

كاركنان پس از اعتصاب درب شركت را به وسيله ماشينهاي سنگين مسدود كرده اند و اين تعطيلي از روز چهارشنبه گذشته شروع وتا صبح دوشنبه 92.3.6 با موفقيت كارگران و دريافت مطالبات معوقه خاتمه يافت، شركت سبكو در 12 كيلومتري كنگان واقع شده است

اعتراض کارگران کارخانه قند در لرستان

روز 6 خرداد کارگران کارخانه قند زاغه در استان لرستان بدليل پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتراض زدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

كارگران شهرداري بمپور 4ماه حقوق نگرفته اند و روزمزد هستند

كارگران شهرداري بمپور 4 ماه حقوقي دريافت نكرده اند، اين كارگران نزديك به 50 نفر ميشوند و از وضعيت معيشتي خود اظهار نارضايتي كردند.

تجمع اعتراضي كارگران كشت و صنعت زرخيز تفتان در مقابل اداره كار ايرانشهر

روز چهارشنبه 92.3.1 نزديك به 80 كارگر شركت كشت و صنعت زرخيز تفتان در اعتراض به اينكه بعد از 4 سال كاركردن در اين شركت هنوز روزمزد هستند در مقابل اداره كار ايرانشهر دست به تجمع اعتراضي زدند.

يكي از اين كارگران گفت بدليل همين روز مزدبودن ما هميشه در استرس و اضطراب و نگراني هستيم كه اگر دست از پا خطا كنيم  فردا مارا اخراج ميكنند يا نه ؟ بعد آينده زن وبچه هايمان چه ميشود ؟ كسي به داد كارگران نميرسد.

اعتراض كارگران ايران برك به دوماه حقوق معوقه

يكي ازكارگران كارخانه ايران برك دررشت كه توليدات آن پارچه و ازكارخانه هاي قديمي ميباشد ، گفت طي ماه گذشته ما چهارماه حقوق معوقه داشتيم كه كارگران اين كارخانه روز 19ارديبهشت دست به تجمع اعتراضي زدند و درماه جديد دوماه حقوق كارگران پرداخت شد ولي هنوز دوماه ديگر پرداخت نشده است و كارگران دروضعيت بد معيشتي بسر ميبرند و چنانچه حقوق آنها پرداخت نشود اقدام به تجمع اعتراضي خواهند كرد

تجمع كارگران شركت گاز نوين در اعتراض به عدم تمديد قرارداد كاري

بنا به گزارش دريافتي از عسلويه ، كارگران شركت گاز نوين در عسلويه كه تعداد آنها بيش از 200 نفر ميباشد . در اعتراض به عدم تمديد قرارداد خود توسط كارفرما دست به اعتراض زدند.

اين اعتراض از روز پنجشبه دوم خرداد شروع شده و امروز يكشنبه 92.3.5 اعتراض خود را دربو شهر وبا تجمع در مقابل خانه كارگر ادامه خواهند داد.

اخبار اعتراضات کارگری به نقل از آژانس ایران خبر