اخبار جنبش اعتراضی مردم علیه دیکتاتوری ملایان

ادامه اعتصاب كارگران كارخانه كاشي گيلانا

اعتصاب كارگران كارخانه كاشي گيلانا روز سه شنبه 31 ارديبهشت ادامه يافت و كارگران صبح سه شنبه در جاده منتهي به كارخانه تجمع كردند و همچنان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

يادآوري مي شود كه كارگران كارخانه گيلانا از روز شنبه تجمع اعتراضي خود را برگزار كرده و تا رسيدن به خواسته هاي خود اعلام كرده اند كه به اعتصاب ادامه خواهند داد

شعار نويسي گسترده در شهر قائميه كازرون

يكشنبه 29 ارديبهشت جوانان قيامي در شهر قائميه از توابع كازرون اقدام به شعار نويسي گسترده كردند .

اين جوانان تمامي ديوارها و درب مغازه ها را پر از شعارهاي ضد حكومتي كردند و از روز ( دوشنبه 30 ارديبهشت ) نيروهاي بسيجي و يگانهاي ويژه و لباس شخصي ها همه خيابانها را بسته بودند و مشغول پاك كردن شعارها بودند . جوانان در صدد اين هستند كه برنامه قيام 88 را تكرار كنند.

تجمع اهالی نوشهر در اعتراض به تاخير در تحويل مسكن مهر

روز 30 ارديبهشت تعدادي از مردم نوشهر در مقابل اداره عمران این شهر دست به تجمع زدند. اين تجمع در اعتراض نسبت به تاخیر در تحویل مسکن مهر نوشهر صورت گرفت.

لازم به ذكر  است كه كار   مسكن مهر در اين شهر از سال 89 آغاز و بهره برداري از  آن 15 ماه بعد اعلام شد ولي با گذشت بيش از سي ماه هنوززمان تحويل دهي مسكن به مردم مشخص نشده است.

تجمع بازنشستگان لوله سازي خوزستان در فلكه شهداي اهواز

نزديك به 100 نفر از بازنشستگان كارخانه لوله سازي خوزستان در اعتراض به امتناع كارفرماي اين شركت از پرداخت بين 30 تا 40 ماه حقوق معوقه بازنشستگان اين شركت در مقابل دفتر حاج عشقي كارفرماي اين شركت تجمع كردند،

اين كارگران روز گذشته يكشنبه 29 ارديبهشت نيز شكايتي به دادگاه در اين رابطه تحويل دادند اما تاكنون هيچ مقامي به خواسته ها و اعتراضات كارگران توجهي نكرده است