اخبار سرکوب لجام گسیخته در رژیم آخوندی

فرار ناموفق 3 زنداني زير حكم اعدام در زندان قزلحصار

روز سه شنبه 24 ارديبهشت  در زندان قزلحصار زمان ملاقات واحد 2 اين زندان، 3 نفر از زندانياني كه زير حكم اعدام بودند، اقدام به فرار از زندان ميكنند. اين 3 زنداني تا پشت درب برقي زندان قزلحصار ميروند.

اين زندانيان بدليل شرايط غير انساني و تحت فشارهاي ماموران جنايتكار در زندان اقدام به اين تصميم گرفته بودند،  اما توسط نيروي ضد شورش زندان دستگير و بلافاصله به سلول هاي انفرادي منتقل ميشوند. احتمال اعدام سريع اين 3 زنداني بسيار بالا است

تهاجم و خانه گردي در اهواز دستگيري 26 نفر در محله هاي مختلف

روز سه شنبه 24 ارديبهشت  نيروي سركوبگر انتظامي حكومت آخوندي اقدام به تهاجم و خانه گردي در محله هاي اهواز كرده و 26 نفر از جوانان اين مناطق را دستگير ميكنند.

از وضعيت 26 جوان دستگير شده خبري در دست نيست. از جمله محله هايي كه مورد تهاجم و خانه گردي قرار گرفته اند، عبارتند از: ملاثاني، حصير آباد و ويس