اخراج کارمندان روسی شرکت کامیون سازی ولوو سوئد

شرکت کامیون سازی ولوو، اخراج برخی از کارکنان روسی خود و کاهش فعالیت های خود را آغاز کرده بود، اما تصمیمی برای خروج کامل از کشور نگرفته است.

این شرکت سوئدی در ماه فوریه کلیه فروش، خدمات و تولید را در روسیه به حالت تعلیق درآورد که در سال گذشته حدود 3 درصد از خالص فروش گروه خود را تشکیل می داد. 

یک سخنگوی این شرکت در یک بیانیه ایمیلی به رویترز گفت: «در شرایط فعلی امکان انجام عملیات در روسیه برای ما وجود ندارد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم با کاهش فعالیت‌های خود در کشور سازگار شویم و شروع به کاهش تعداد کارکنان کنیم.»

وی افزود که مدیریت محلی در حال حاضر در حال ارزیابی تعداد کارمندانی است که تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

سخنگوی این شرکت سوئدی: گفت که سایت تولید این شرکت در کالوگا، نزدیک مسکو، به حالت بیکار ادامه خواهد داد.

این کارخانه 600 کارمند دارد و می تواند سالانه 15000 خودرو تولید کند.