اخوند جنتی: چهار ادم عوضی میگویند رفع حصر

اخوند احمد جنتی، دبير شورای نگهبان رژیم،  پيش از ظهر شنبه چهارم بهمن، با بيان اينکه «۲۲ بهمن روز تودهنی به کسانی است که از رفع حصر سخن می‌گويند»، گفته است: «آنهايی که می‌گويند حصر بايد شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه‌گران دوباره بيرون آمده و فتنه‌انگيزی کنند.»

وی همچنین رفع حصر  میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸،‌ را کار «چهار آدم عوضی» توصيف کرده است.

جنتی تاکيد کرده که «مردم بايد در ۲۲ بهمن با حضور گسترده خود اين نقشه فتنه‌گران را فاش و آن را محکوم کنند» و افزوده است: «اگر چهار آدم عوضی شروع به حرف زدن در اين زمينه کنند آيا اين حرف ۷۵ ميليون نفر ايرانی است؟»

احمد جنتی، ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ و در نماز جمعه تهران، از قوه قضائيه خواسته بود که «سران فتنه» را در خانه‌های خود «زندانی» کند و «تلفن و اينترنت آنها قطع شود».

دبير شورای نگهبان در آذر ماه ۱۳۹۲ نيز گفته بود که «نظام به سران فتنه خيلی منت گذاشته که در خانه خود محبوس هستند» و افزود: «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان بايد اعدام می‌شدند».

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از افرادی است که بيشترين اظهارنظرها را درباره لزوم پايان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز داشته است.

مطهری معتقد است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بايد همراه با محمود احمدی‌نژاد در دادگاه محاکمه شوند و حصر خانگی آنها غير قانونی است.