ادامه اعتراضات وقیام سراسری درایران

درادامه قیام های روزگذشته درشهرهای تهران،بابل،مریوان ،سبزوار،ارومیه ،دماوند،لاهیجان ، سیاهکل ،اهواز، بندرعباس ،رشت ،مهاباد، سقز،کرج،سنندج،لار،فیل آباد دراستان چهارمحال وبختیاری ، بوشهر،چلیچه درشهرکرد وبابا حیدرامروزنیزقیام ها و اعتراضات درپنجاه وچهارمین روزقیام سراسری همچنان استمراردارد.

قیام در روز وشب گذشته درمناطق مختلف تهران ازجمله درباغ فیض، شاهین جنوبی،بلوار فردوس غرب،قیطریه، فلکه دوم صادقیه ادامه داشته است .

درشهر مریوان مراسم سوم دانشجوی شهید قیام نسرین قادری با حضورجمعیت کثیری بخصوص اززنان وشعارهایی ازجمله »مرگ برستمگرچه شاه باشد چه رهبر« و«این همه لشکر آمده به ضد رهبر آمده» برگزار شد.

زاهدان ضمن آماده شدن برای مراسم چهلم فردا چهارشنبه ۱۸ آبان ،امروز شاهد اعتصاب بازارمشترک بود.

کرمان ـ

بنرتبلیغات حکومتی خامنه ای راآتش زدند.

کامیاران ـ 

دانش آموزان انقلابی درخیابان ها  تظاهرات برگزارکردند.

شهرری ـ

مدیرمدرسه دبیرستان فنی آرمینه مصلی نژاد به دانش آموزان که شعارداده اند، تهدید کرده وبا نیروهای امنیتی تماس گرفته وخواسته است به زور آز دانش آموزان تعهد بگیرد.مدیر مدرسه درمقابل مقاومت دانش آموزان اقدام به ضرب وشتم چند دانش آموز کرده است و یکی ازدانش آموزان راازپله ها پرت کرده است.ازدوآمبولانسی که دانش آموزان مصد وم را جابجا می کرده است یکی فاقد پلاک بوده است .درضمن ازوضعیت دانش آموزپرت شده اطلاعی دردست نیست.

اصفهان ـ

شعارنویسی:”جمهوری جلاد، من کابوس توام!”

مشهد ـ

خامنه ای خمینی دیگراست .

خیزش دانشجویان تهران  ـدانشگاه شریف ـدانشگاه علامه‌ ـدانشگاه علم وفرهنگـ ـ دانشگاه ملی ـبابل ـدانشگاه نوشیروانی ـ سقز ـدانشجویان پیام نور.سنندج ـ اعتصاب دانشگاه علوم پزشکی

تظاهرات دانشجویان دردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دراعتراض به بازداشت یکی از دانشجویان میلاد عبدی با شعار:” ازآسمان ایران خون اگربباردعلامه متحد قصد تسلیم ندارد”.

تهران- دانشجویان دانشگاه شریف با شعار:”سفرچرا؟بمان وپس بگیر!”

امروزرژیم ۷ نفررادرزاهدان ،کرج وخرم آباد اعدام کرد.سه تن از اعدام شدگان ازهموطنان کرد وسه تن دیگرازهموطنان بلوچ بودند.

امروزدر تربت جام درگیری زندانیان برای ممانعت ازبردن ۲زندانی برای حکم اجرای اعدام درگرفته است. زندانیان درها ی چند بند را کشتند .همچنین ازآتش سوزی وسرکوب شدید گارد ویژه و انتقال بیش از۲۰ زندانی دست وپا بسته به زندان مشهد برای محاکمه به جرم اخلال گزارش شده است .

همزمان با قیام سراسری درداخل ایران شاهد بازتاب های رسانه های بین المللی درباره قیام مردم ایران هستیم. مهمترین آنها ازجانب سازمان ملل درباره رسیدگی به نقض حقوق بشر درایران است. پیشنویس قطعنامه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشردرایران است که قطعنامه توسط ۴۰ کشورارائه وحمایت می شود.قطعنامه به وضعیت حقوق بشرو نقض حقوق بشر درایران اختصاص دارد.

دراین خبرتاکید شده است که کشورها خواهان رسیدگی وتوجه به نقض حقوق بشردرایران هستند.

درپیشنویس قطعنامه نیزاشاره شده است که بسیاری ازجرائمی که دررژیم ایران مستوجب اعدام شناخته شده اند، اساسآ مستوجب اعدام نیستند.

اعدام اصولا به شکلی نامتناسب با جرائم اعمال می شود.به عبارتی مردم درایران برای کارهایی اعدام می شوند که درهیچ کجای دنیا اساسآ مجازاتش اعدام نیست .اعدام ها بدون اطلاع خانواده ها صورت می گیرد وحتی بدون آگاهی مشاورحقوقی زندان انجام می شود.اعدام درملآ عام انجام وحتی با شکنجه اعمال می شود.

پیشنویس قطعنامه تصریح می کند که سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که اتهامات مربوط به شکنجه به سرعت و بی طرفانه مورد تحقیق قرارگیرد وعاملان مورد حسابرسی قرارگیرند.

سنندج – شروع تظاهرات شبانه با بستن جاده توسط آتش

گزارش ازتهران – اتوبوس بدون پلاک جلو خوابگاه خصوصی دانشگاه آزاد

کرمان -شعارنویسی جوانان :آزادی می آید با می توان وباید

اعتصاب کارگران وکارکنان ذوب آهن اصفهان – دومین روز حرکت اعتراضی کارکنان رسمی وزارت نفت –