ادامه تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس

zakrosکارگران کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس که از سنندج به تهران رفته اند امروز، سه شنبه 26 تیر، برای دومين روز به اعتراض خود را در مقابل مجلس ارتجاع ادامه دادند.

کارگران معترض هفته گذشته دو تجمع در مقابل استانداری و اداره کار قروه برای پی‌گیری مطالبات خود، برگزار کردند.

کارگران معترض گفتند: از آنجاکه هيچ نهادی از ما حمايت نمی کند، ناچار شديم شب در بهشت زهرا بخوابيم. آنها گفتند به رغم هزينه های کلان، ما تا گرفتن پاسخ قانع کننده ای به تجمع خود در تهران ادامه خواهيم داد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران ،ایلنا، صبح روز دوشنبه ۲۴ تیر/ ۱۵ ژوئیهنزدیک به ۱۸۰ نفر از کارگران اخراج شده‌ی کارخانه فولاد زاگرس برای رسیدگی به خواست‌هایشان در خیابان پاستور جمع شدند.
بنا بر این گزارش هفته گذشته فعالیت فولاد زاگرس به علت “ناتوانی مالی و زیان‌ده بودن تولید” متوقف شده و ۲۳۵ تن از کارگران این کارخانه اخراج شده‌اند.

یکی از کارگران معترض به خبرنگار ایلنا گفته است: «کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه کار کرده و از سنین جوانی‌اش گذشته است در این شرایط اقتصادی چگونه می‌تواند شغل دیگری برای امرار معاش بیابد.»

خراج، پرداخت نشدن دستمزدها، پایین بودن دستمزدها و بلاتکلیفی کارگرانی که بدون قرارداد به کار گماشته می‌شوند، از جمله معضلات بزرگ کارگران است.