ادامه فشارهای رژیم آخوندی بر زندانیان هوادار مجاهدین

maryam akbariطبق گزارشات رسیده، سه ماه است که از وضعیت زندانی سیاسی رضا اکبری منفرد از بستگان مجاهدان اشرفی، خبری نیست و دژخیمان به مراجعه بستگان و خانواده این زندانی سیاسی پاسخی نداده اند .

خواهر این زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد، هم اکنون در زندان اوین دوران ۱۵سال محکومیت خود را طی می کند