ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

درپنجاه وهفتمین روزقیام ایران زمین شاهد قیام جمعه بلوچستان واستانهای جنوبی تا مرکزی و کردستان و آذربایجان در شهرهای زاهدان، سقز، تهران، مهاباد، خرم‌آباد، سنندج، گرگان، ایرانشهر، اصفهان، چابهار، کازرون، ده سفید، سردشت، تبریز، راسک، کرمانشاه، پیرانشهر، سراوان، خاش، ایرانشهر و دیگر شهرهای میهن بوده ایم.

تظاهرات درزاهدان ،ایرانشهر،چابهار،خاش وراسک با شکلیک مستقیم پاسداران به مردم پس ازنمازجمعه شروع شد.

شعارهای آنان ازجمله ”امروزسال خونه سیدعلی سرنگونه ” و”مرگ برخامنه ای” و”شعار بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی” بود .تظاهرات همزمان درهمه شهرهای مختلف ادامه داشته است .

همچنین مردم سراوان پس ازنمازجمعه تظاهرات را با شعارهایی ازجمله ” این آخرین پیامه هدف کل نظامه” ادامه دادند.

ایرانشهر – تظاهرات مردم و جوانان و شلیک مستقیم نیروها ی سرکوبگر.

سراوان – تظاهرات جوانان با شعارهای” مرگ بر خامنه‌ای و نه تاج نه عمامه’، این آخرین پیامه”.

خاش – تظاهرات مردم خاش و شلیک نیروهای سرکوبگر به سوی تظاهرکنندگان. ازجمله شعارآزادی ‌خواهان ”از خاش تا زاهدان ، جانم فدای ایران” بود.

چنین روزی در ۲۰آبان ۱۳۸۸ شهادت مبارزاحسان فتاحیان ،فرزند شجاع مردم کردستان درزندان سنندج است .اوزاده ۱۳۶۰ درکرمانشاه فعال سیاسی کردایرانی و پیشمرگ کرد بدون داشتن وکیل و بدون اطلاع به خانواده اش توسط دژخیمان رژیم  دربامداد۲۰ آبان ۱۳۸۸ درسنندج به دار آویخته شد.

اوقبل ازاعدامش گفته بود:

”هرگز از مرگ نهراسیده‌ام, حتی اکنون که آن را در قریب‌ترین فضا و صمیمانه‌ترین زمان, در کنار خویش حس می‌کنم. آن را می‌بویم و بازش‌می‌شناسم, چراکه آشنایی‌ست دیرینه به این ملت و سرزمین”

خرم‌آباد – ده سفید – درمراسم گرامیداشت شهید قیام سپهربیرانوند ، جوانان ” شعار مرگ برخامنه‌ای سر دادند”

سردشت – در پی شهادت یکی ازجوانان شهر به نام هیمن حمزه که روز گذشته هنگام کولبری توسط مزدوران خامنه‌ای به قتل رسید، مردم سردشت با شعارهای  «شهید نمی‌میرد» تظاهرات کردند.

درسردشت آزادی خواهان مبارز پاسگاە بیوران سردشت را تسخیرکردند.

درسقز جوانان انقلابی در سقز خیابان‌ها را بستند.

جوانان سنندج درتظاهرات شبانگاه جوانان مبارز با روشن کردن آتش خیابان را بستند