ادامه قیام سراسری و اعتصابات درایران

 امروزچهارشنبه ۱۸ آبان ماه پنجاه وپنجمین روزقیام سراسری و تظاهرات واعتصابات و چهلم شهیدان زاهدان است . دراین روزکه چهلمین روزقتل عام نمازگزاران درزاهدان است بازاریان زاهدان نیزدست به اعتصاب زدند. 

همچنین بازاریان شهرهای کرمانشاه ،سنندج،بانه،بوکان ،سقز،تبریز،بازارمبل شهرک ولیعصرتهران نیزدرهمبستگی  با هموطنان بلوچ دست اعتصاب زدند.

درسنندج جوانان درحمایت اززاهدان درخیابان آتش روشن کردند وتظاهرات کردند.

بسیاری از دانشگاهها ازجمله درتهران ، اصفهان وشیراز درچهلمین روزشهیدان زاهدان دست به تظاهرات وتحصن زدند.دانشجویان دانشگاه علم وفرهنگ تهران شعارمی دادند :”کشته شده خدا نور- به دست چند مزدور” و ” نه نون داریم نه خونه حجاب شده بهونه”.

 خدانورلجعی توسط شلیک ماموران درزاهدان به شهادت رسید.

امشب درانزلی طنین شعارهای مرگ بردیکتاتوردرهمبستگی با جمعه خونین زاهدان، درمشهد جوانان بنرحکومتی آتش کشیدند.درسنندج – نایسرتظاهرات شبانه جوانان با شعارهای مرگ بردیکتاتور، درزنجان جوانان روی پلاکاردی درخیابان های این شهر نوشته اند:”به پایان سلام کن درمانده!”، درتهران -صادقیه تظاهرات همراه با شعار از”زاهدان تا تهران ، جانم فدای ایران”، همچنین مردم درشیراز- مطهری با شعارهای ”امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه ” ، اصفهان ،اراک،بوکان -محله حصار،کرج- میدان والفجر،وچندین شهر دیگردرحمایت ازچهلم شهدای جمعه خونین دست به تظاهرات وشعارهای شبانه زدند. 

ارسالی از کرج:

”خدانور…

نورِخدا بر دلِ ایران زمین

نامت نامیراست برادر خاکیِ من.

نامت بر تارک آسمان میهن جاودانه خواهد ماند،

از دیروز تا همیشه ی تاریخ

به شرافتم قسم تا آخرین لحظه ی عمرم، دادخواه خونِ پاک و به ناحق ریخته ات خواهم بود عزیز دل خواهر”

امشب :

تهران: هفت‌حوض، سعادت‌آباد، ستارخان و خیابان انقلاب، نارمک، شریعتی، آریاشهر، شهریار به خیابان‌ها سرازیر شدند.

شیراز، مشهد، مهاباد، سقز، بوکان، شیرآباد، زاهدان، رشت، بندرعباس، اراک، چهارباغ اصفهان، قهدریجان، سنندج، شهرکرد نیز بپاخاستند.

۱۸ آبان