ادامه نقض قطعنامه های شورای امنيت در زمان روحانی

shora

 

نقض قطعنامه های شورای امنيت در زمان روحانی ادامه می يابد

رئيس سازمان انرژی اتمی آخوندها: انتخاب روحانی تغييری در سياستهای اتمی رژيم ايجاد نمی کند و غنی سازی متوقف نمی شود

«فريدون عباسی دوانی»، رئيس سازمان انرژی اتمی رژيم آخوندی در سن پترزبورگ روسيه اذعان کرد در دوران روحانی نيز نقض قطعنامه های شورای امنيت ادامه خواهد يافت، غنی سازی متوقف نمی شود و سايت فوردو ادامه می يابد.

خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس- در روز جمعه 7تير (28ژوئن) در همين رابطه نوشت: «انتخاب حسن روحانی به مقام رئيس جمهوری تغييری در سياستهای اتمی جمهوری اسلامی پديد نخواهد آورد. ما به توليد سوخت هسته يی طبق اهداف اعلام شده مان ادامه خواهيم داد. غنی سازی مرتبط با توليد سوخت هم تغييری نخواهد کرد. فعاليت ايران در سايت فوردو هم ادامه خواهد يافت».

اين خبرگزاری به نقل از عباسی از اتمام طراحی رآکتور اتمی 360مگاواتی و ساخت يک رآکتور اتمی 10مگاواتی از نوع «استخرياب سبک» که پيشرفته تر از رآکتور تهران است، خبر داد.

هم چنان که مقاومت ايران بارها اعلام کرده است، دستيابی به سلاح اتمی بخشی از استراتژی رژيم آخوندی برای ادامه بقای آن است و هرگز از آن دست برنمی دارد. سرکردگان رژيم بارها تأکيد کرده اند هر گونه عقب نشينی در اين زمينه به سرنگونی رژيم منجر خواهد شد.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

8تير1392 (29ژوئن2013)