ارقام بیکاری از زبان مرکز امار رژیم

bikariبر اساس گزارشی که مرکز امار ایران در مورد میزان بیکاری در بیش از 300 شهرستان و استانهای ایران منتشر کرده است،  استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاهان به ترتیب در صدر جدول بیکاران کشور قرار دارند.

آمارهای رسمی که مرکز آمار ایران روز چهارشنبه گذشته از وضعیت بازار کار ایران ارائه کرد نشان از ناپایداری وضعیت اشتغال در استان‌های مختلف و دورقمی بودن نرخ بیکاری در 24 استان کشور دارد.

پس از انتشار آمار جنجال‌ برانگیز عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال ‌زایی و بیکاری ، نرخ بیکاری 397 شهر در ایران، اعلام شد که براساس آن، فاصله بیکاری در بین شهرهای کشور به 8.48 درصد رسید.

به گزارش مهر، بررسی آمارهای مربوط به 397 شهرستان کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان به میزان 53.2 درصد و بالاترین نرخ بیکاری درکشور است. همچنین شهرهای جوانرود در استان کرمانشاه با 46.9 درصد و سراوان در استان سیستان و بلوچستان با 44.8 درصد به ‌ترتیب دومین و سومین شهر با نرخ بالای بیکاری در این کشورهستند. مسجد سلیمان با 43.4 ، ایرانشهربا 43.2 ، زابل با 43 ‌، سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان با38.8 باوی با 37.7 ، هیرمند با 37.3 ، دشت آزادگان با 36 ، زهک با 35.9 ، شادگان با 35.9 ، اندیمشک با 34.2 و خرامه در استان فارس با 31.8 درصد جزو 20 شهر بیکار اول کشور محسوب می‌شوند. مریوان با30.6 درصد، سرپل ‌ذهاب با 30.4 ، اندیکا در استان خوزستان با 30.3 ، پاوه با 30.2 ، خرمشهر با 30.2 و سربازدر استان سیستان و بلوچستان با 30 درصد در گروه 20 شهر اول بیکار کشور قرار دارند.

کارشناسان آمار تقسیم فرصت های شغلی در ایران را به ضرر مناطق قومی می دانند جایی که استان عرب نشین خوزستان به عنوان ثروتمندترین استان کشور در صدر جدول بیکاران این کشور قرار دارد. پس از آن استان سیستان و بلوچستان و سپس استان کرد نشین کرمانشاهان قرار دارند. به عقیده کارشناسان این نشان از عدم تقسیم ثروت و فرصت ها به طور مساوی بین استان های کشور است