ارمغان شوم جمهوری اسلامی برای کودکان ایرانی، زباله گردی کودکان دختر و پسر در تهران و شهرهای بزرگ

در هیج دوره ای از تاریخ ایران پدیده زباله گردی کودکان دختر و پسر در خیابانها وجود ندارد. دستاوردهای شوم و میهن بر باد ده اخوندها برای ایران اشغال شده، بسیار زیاد است. فقر ، گرسنگی، تورم، بیکاری، خشونت، طلاق ، خودکشی، گورخوابی، دزدی و فسادهای میلیاردی ، اعدام و شکنجه و حتی تروریست نیز سالهاست که با وجود ننگین حکومت اخوندی به امری عادی و معمولی در ایران اخوند زده رواج پیدا کرده است. اما زباله گردی دختران و پسران قلب هر ایرانی با شرف را بدرد میاورد. اخوندهای پست و هرز انجه را که شایسته خودشان است بر سر فرزندان ایران زمین اورده اند و دیر نیست که با شورش و مقاومت مردم ایران در زباله دان تاریخ قرار بگیرند.

انچه رژیم غارتگر و چپاول گر اخوندها به فرماندهی خامنه ای جنایتکار برای مردم ایران به ارمغان اورده است افزایش حوزه علمیه به جای مدرسه. تولید مسجد و هزاران ارگان سرکوب برای مهار مردم ایران و بخصوص زنان کشور. ارسال ملا و اخوند به نقاط مختلف برای توسعه ارتجاع در داخل و پرورش بسیجی و سپاهی و تروریست و مزدور و خائن برای صدور به خارج از ایران است. همه این دستاوردها را هم هرگز در تاریخ ایران نداشته ایم.

روزنامه همشهری رژیم مینویسد: تصویر دخترانی که در چهارراه‌ها و میدان‌های پایتخت یا در کنار معابر، دستفروشی می‌کنند، تقریبا دیده میشد، اما اینکه دختربچه‌ای برای ‌ زباله‌گردی به کارگرفته شود، پیش از اینها در سطح شهر تهران رویت نشده بود.


به‌گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی رژیم اخوندی، مؤلفه‌های تأثیرگذار در ظهور و بروز پدیده‌های اجتماعی (زباله‌گردی، کودکان کار و خیابان و…)، شرایط اقتصادی، شرایط خانواده و محیطی است که افراد در آن زندگی می‌کنند.

وی میگوید: مستمری‌بگیران در این شرایط نمی‌توانند زندگی مناسبی داشته باشند؛    «اگر تا دیروز شاهد  زباله‌گردی مردان خانواده بودیم و پس از آن پسربچه‌ها وارد شدند و اندکی بعد هم زنان به این حوزه ورود کردند، امروز شاهد زباله‌گردی دختربچه‌ها هستیم.»

موسوی‌چلک تأکید می‌کند: «قانون ممنوعیت کار کودکان زیر 18سال تصویب و سیاست‌های کلی ابلاغ شده است، اما هنوز در اجرای این قانون موفق نبوده‌ایم و همچنان شاهد حضور کودکان در کارگاه‌ها، خیابان‌ها و… هستیم.

اینکه چند درصد از زباله‌گردی توسط خانم‌ها یا دختربچه‌ها صورت می‌گیرد، سازمان مدیریت پسماند آمار دقیقی ندارد.