از روحانی با تخم مرغ و لنگ کفش پذیرائی شد

dead amerikaاز روحانی به هنگام ورود  به تهران پس از بازگشت وی از امریکا با پرتاب کفش و تخم مرغ بسوی خودروی وی استقبال شد.

به گزارش خبرگزاری  فرانسه در حالی که ستون خودروهای حسن روحانی از فرودگاه مهرآباد تهران خارج می شد، شعار ”مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسراييل“ عليه او سر داده شد.
گزارشگر تلويزيون الجزيره انگليسی به نقل از شاهدان عينی گزارش داد تجمع كنندگان به سمت خودرو روحانی تخم و مرغ پرتاپ كردند

به گزارش رسانه های حکومتی علاوه بر استقبال از روحانی با پرتاب کفش، باندهای رقيب تجمع اعتراضی عليه او برپا کردند.

خبرگزاری حکومتی مهر نوشت:
«همزمان با ورود روحانی به کشور تجمعاتی از سوی مخالفان مذاکره با آمريکا در فرودگاه مهرآباد شکل گرفت».
به گزارش رسانه های حکومتی تجمع کنندگان شعار می دادند: «مذاکره با شيطان اميد و تدبير نيست» و روی پلاکاردهايی که حمل می کردند نوشته بود: «نرمش قهرمانانه به معنای عبور از خط قرمز نيست»، «از چه زمانی ديگر خون جوانان ما از دستان ننگين آمريکا نمی چکد»، «هدف از مذاکره با آمريکا يک کار تبليغاتی است».