استراق سمع تلفنی، کنترل ایملها، شنود الکترونیکی و باز کردن کلیه نامه ها و بسته های پستی مجاهدین در “لیبرتی”

سند استراق سمع تلفني، كنترل ايميلها ، شنود الكترونيكي و باز كردن كليه نامه ها و بسته هاي پستي ساكنان ليبرتي
دستورات سركوبگرانه رژيم ايران به مالكي عليه  اعضاي اپوزيسيون ايران در عراق.

 

تصاویری از دستگاههای استراق سمع و سنود در کمپ لیبرتی

تصاویری از دستگاههای استراق سمع و سنود در کمپ لیبرتی

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در روز 2 اسفند 1390 بنا بر گزارشهاي رسيده از درون رژيم آخوندي، طي اطلاعيه يي  از «نصب دستگاههاي استراق سمع در جنب ليبرتي بر روي دكلهاي 15 متري» براي پرونده سازي عليه ساكنان  ليبرتي خبر داد. روز بعد، مقاومت ايران در روز سوم اسفند 1390 «اعتراض  شديد ساكنان ليبرتي و مقاومت ايران به اقدامهاي سركوبگرانه پليسي براي انهدام اپوزيسيون به درخواست فاشيسم ديني» را منعكس كرد.

همچنين در روز  30 ارديبهشت 92 دبيرخانه شورا اعلام كرد: به اسناد جديدي از داخل رژيم ملايان دست يافته است كه شامل دستورات سركوبگرانه عليه اپوزيسيون ايران به مالكي در آستانه انتخابات ديكتاتوري ديني است .

طبق اين اسناد ، به دنبال سفر وزير اطلاعات رژيم به بغداد، وي  دستورات سركوبگرانه جديدي را  عليه اپوزيسيون ايران در عراق به حكومت مالكي ابلاغ كرده است. اين دستورات شامل باز كردن كليه ايميلها و نامه ها ، استراق سمع تلفني و شنود الكترونيكي و ضبط آنها براي پرونده سازي عليه مجاهدان اشرفي در ليبرتي است. سند ضميمه و به هر دادگاه بين المللي قابل ارائه است.

اين دستورات سركوبگرانه كه يونامي و سازمان ملل در مورد آنها سكوت پيشه كرده اند نقض آشكار يادداشت تفاهم 25 دسامبر2011 در باره التزام حكومت عراق به مراعات استانداردهاي حقوق بشر انساندوستانه در ليبرتي است.

هم اكنون نيز طبق گزارشهاي نيروي تروريستي قدس در تهران ، 14 نفر عوامل مرتبط با رژيم، با ايجاد يك مقر دائمي در پشت ديوار غربي ليبرتي (جنب قسمتهاي شماره 1 و شماره 2) با دوربين و تجهيزات ديدباني و مراقبت تلويزيوني به كنترل شبانه روزي اشتغال دارند.

 


سند مونتور کردن مجاهدینترجمه فارسي و كپي سند ضميمه است :

جمهوري عراق

دبيرخانه شوراي وزيران

اداره پيگيري و هماهنگي دولتي

شماره: م ت/11/2/1/10111

تاريخ: 12/5/2013                                     شماره 178000                                        مهر: سري و فوري

مشاور امنيتي

ارگان مشاور امنيت ملي

اداره اطلاعات نظامي (استخبارات)

موضوع: كميته هاي بازرسي

با استناد به فرامين جناب نخست وزير در مورد پيگيري مسائل اعضاي سازمان خلق در قرارگاه ليبرتي، تصميمات زير گرفته شد:

1-تشكيل يك كميته ويژه كه نامه ها و بسته هاي پستي وارده و خارجه آنها [ساكنان ليبرتي] را بازكرده و ميخواند.

2-انتخاب يك كانال پستي كه اقدام به دريافت و يا ارسال نامه ها و بسته هاي پستي ميكند.

3-بر اساس پيشنهاد اداره تكنولوژي اطلاعات، يك باند الكترونيكي كنترل شده براي پيگيري و نظارت پستهاي الكترونيكي ايجاد ميشود.

به منظور اطلاع و انجام اقدامات لازم… با تشكر

علي محسن اسماعيل – دبيركل شوراي وزيران  9/5/2013

رونوشت به:

•           رياست شوراي وزيران/دفتر جناب نخست وزير، جهت اطلاع… با تشكر

•           دفتر مشاور امنيتي

 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

20 مهر93 (12 اكتبر2014)