استقبال نمایندگان پارلمان و اعضای سنای ایتالیا از خانم مریم رجوی رئیس جمهورشورای ملی مقاومت ایران درپارلمان ایتالیا 

امروزخانم مریم رجوی درجلسه استماع کمیته روابط خارجی به عنوان مهمان ویژه وسخنرانی دراجلاس مشترک اعضای مجلسین ایتالیا حضوریافت .

بیانیه‌های اکثریت سنا و مجلس ایتالیا در حمایت از قیام مردم ایران و نفی دیکتاتوری های شیخ و شاه و حمایت از برنامه ۱۰ ماده‌ای به خانم رجوی اهدا شد.

دراین ملاقات کارلو کوتارلی نخست‌وزیر سابق ایتالیا ، جان برکو، رئیس و سخنگوی مجلس عوام انگلستان در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، جولیو ترتزی رئیس کمیسیون سیاستهای اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه  ۲۰۱۳و و شماری از سناتورها و نمایندگان پارلمان ایتالیا سخنرانی کردند.


خانم مریم رجوی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی بیان کرد :” اوضاع کنونی ایران با سه مشخصه شناخته می‌شود : قیام‌ها و اعتراضات مردم برای سرنگونی رژیم آخوندها ، اعتلای فعالیت‌های مقاومت سازمان‌یافته و ناتوانی رژیم از ارائهٔ راه‌ حل برای معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی”.

خانم مریم رجوی از دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا خواست که سپاه پاسداران رادرلیست ترویستی قراردهندو حق مردم ایران برای دفاع ازخود دربرابر سپاه پاسداران وحق سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و برپایی یک جمهوری دمکراتیک براساس جدایی دین ازدولت رابه رسمیت بشناسند.

خانم مریم رجوی همچنین بیان کردند که قیام مردم ایران امتداد مقاومتی است که از ۴۲سال پیش

در برابر رژیم حاکم بر ایران شکل گرفته است ورژیم نتوانسته و نمی‌تواند از ادامهٔ قیام جلوگیری کند

زیرا یک مقاومت سازمان‌ یافته وجود دارد که نارضایتی مردم را به سرنگونی این رژیم سمت و سو می‌دهد.