استقبال وزارت خارجه آمريکا از انتقال افراد باقيمانده از اشرف به ليبرتی

صبح امروز پنجشنبه 21شهريور پس از ورود 42تن اعضای مجاهدين خلق ايران از اشرف به ليبرتی، وزارت خارجه آمريکا بيانيه يی منتشر کرد. در اين بيانيه آمده است آمريکا از ورود و سلامت 42تن باقيمانده از مجاهدين خلق که در کمپ اشرف سکونت داشتند به کمپ ليبرتی استقبال می کند. آنها بازماندگان حمله وحشتناکی هستند که در اول سپتامبر در کمپ اشرف اتفاق افتاد و ما از همکاری آنها با يونامی در اين اقدام جابه جايی قدردانی می کنيم.

ما همچنين از همکاری دولت عراق در تسهيل اين جابه جايی قدردانی می کنيم. آمريکا بر محکوميت حمله اول سپتامبر تصريح می نمايد و تأکيد می کند که عاملان اين اقدام پرشقاوت بايد به پای محاکمه آورده شوند. ما همچنين کماکان نسبت به هفت نفری که در اين حمله مفقود شده اند عميقاً نگرانيم و خواهان اين هستيم تا همه اقدامات برای مشخص شدن محل نگهداری آنها صورت گيرد. يونامی تلاشهای فوق العاده يی را برای اجرای يک طرح جهت انتقال امن و مسالمت آميز ساکنان کمپ اشرف انجام داد و ما از اين اقدامات قدردانی و حمايت می کنيم.

ما مصرانه از تمامی طرفها می خواهيم تا به اجرای تمامی التزامات باقيمانده در آن طرح ادامه دهند. مخصوصاً ما از دولت عراق می خواهيم تا برای ارتقاء ساختار امنيتی در داخل کمپ ليبرتی سريعاً اقدام نمايد. اين مسئوليت دولت عراق است تا طبق تفاهم نامه بين هيأت مساعدت ملل متحد و دولت عراق در 25دسامبر 2011 تمامی اقدامات ممکن را برای تضمين سلامتی و امنيت ساکنان در ليبرتی اتخاذ نمايد.

علاوه بر اين ما از دولت عراق می خواهيم تا حفاظت از مايملک باقيمانده در کمپ اشرف را همان طور که دولت عراق طبق طرح ملل متحد در مور د انتقال42 نفر به آن موافقت کرد تضمين نمايد. ما همچنين از اعضا و رهبری مجاهدين خلق می خواهيم تا به طور فعال در پروسه بازاسکان تحت هدايت کميسياريای عالی پناهندگان مشارکت کنند. ايالات متحده آمريکا به طور قاطع از تلاشهای هيأت مساعدت ملل متحد برای حل و فصل اين موضوع برای اقدام با فوريت جهت پيدا کردن اماکنی به منظور باز اسکان امن و ايمن و هميشگی در خارج از عراق پشتيبانی می کند.