استمداد كارگران مبارز درحال اعتصاب نيشكرهفت تپه

کارگران مبارز نيشكرهفته تپه از ساعات اولیه صبح چهارشنبه25-2 دست به اعتصاب زده اند و این اعتصاب روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. این اعتصاب از آنجا آغاز شد که کارفرمای سرسپرذه این کارخانه علاوه بر اینکه دستمزد فروردین این کارگران را تاکنون پرداخت نکرده است ، بلکه در فیش های حقوقی که صادر شده است 25 درصد افزایش حداقل مزد برای سال جاری را نیز در آنها اعمال نکرده است.

کارگران زحمتکش کارخانه نیشکر هفت تپه با مشاهده این وضعیت از صبح روز چهارشنبه بطور متحد دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود، اعمال 25 درصد افزایش حداقل مزد و اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل شدند. کارفرمای کارخانه در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با دادن وعده و عید بطور مرتب کارگران را سر میدواند و عملاً  از اجرای این طرح خودداری میکند
بدنبال این اعتصاب، صبح روز پنجشنبه 26 ارديبهشت  مدیریت کارخانه در بين کارگران اعتصابی حاضر شد اما نتیجه ای از مذاکراتی که صورت گرفت حاصل نشد و کارگران اعتصابی اعلام کردند تا رسیدن به خواستهایشان بویژه اعمال بی کم و کاست 25 درصد افزایش حداقل مزد همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.كارگران محروم نيشكرهفت تپه ازكليه فعالين كارگري خواسته اند که به داد ما کارگران برسید