استمرار قتل کوله بران زحمتکش در نقاط مرزی کردستان ایران

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قتل یکی از کوله بران زحمت کش در یکی از روستاهای مرزی پیرانشهر توسط نیروهای سرکوبگر.

اوایل هفته جاری یکی از کوله بران زحمتکش به نام شیا احمدی ۳۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند از اهالی یکی از روستاهای پیرانشهر به نام تیرکش علیا در حین کار کوله بری که برای امرار معاش خانواده اش اقدام به کار نموده بود توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به قتل رسید.

پیش از این برادر این کوله بر که مشغول به کار کوله بری بود توسط نیروهای سرکوبگر به قتل رسانده شده بود .

 

 

مسئولین و ماموران ولی فقیه از فقر و بیکاری مردم در این منطقه به خوبی آگاه هستند و بخوبی میدانند که مردم برای امرار معاش خانواده هایشان ناچار هستند که به کارهای سخت که گاه به قیمت جانش تمام می شود،دست  بزنند .

اما ماموران سرکوبگر یا آز آنها اخاذی می کنند و یا اینکه کوله بران بی دفاع را به قتل می رسانند و این جنایتها را در نقاط مرزی همانند اعدام های گروهی به یک حالت معمول تبدیل نموده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قتل کوله بران زحمتکش را که به منظور امرار معاش خانواده شان که ناچار به شغل کوله بری روی آورده اند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۴  اردیبهشت ۹۲ برابر با ۱۴  می ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل