اشپیگل آنلاین: قیمت نفت به این زودی ها دوباره افزایش نخواهد داشت

به گزارش نشریه اشپیگل آنلاین، طبق برآورد اکثر کارشناسان اقتصادی، قیمت نفت به این زودی ها دوباره افزایش نخواهد یافت زیرا مازاد عرضه در بازار جهان بسیار زیاد است.

اشپیگل آنلاین در ادامه افزوده است: کاهش تقریبا 50 درصدی قیمت نفت، یک جریان عظیم باز توزیع ثروت در سراسر جهان به راه انداخته است.

این درحالی بود که با قیمت 110 دلار برای هر بشکه،کل ارزش تولید جهانی نفت 6/ 3 تریلیون دلار (3600 میلیارد دلار) می شود. اما با قیمت نفت حدود 60 دلاری این ارزش به 2 تریلیون (2 هزار میلیارد) کاهش می یابد.

این امر به معنای آن است که کشورهای مصرف کننده نفت رقم هنگفتی بالغ بر 1600 میلیارد دلار صرفه جویی می کنند و درست به همین میزان نیز کشورهای صادرکننده نفت از دست می دهند.

از تابستان گذشته تاکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی تقریبا به نصف کاهش یافته است. اواسط ژوئن 2014 قیمت هر بشکه نفت 110 دلار بود، اکنون این قیمت زیر60 دلار است.

لازم به ذکر است که طی روز گذشته قیمت نفت آسیا به بشکه ای 53 دلار و 70 سنت رسید. کارشناسان اقتصاد جهانی بر این باورند که سقوط قیمت نفت باز هم ادامه خواهد داشت.