اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طرحهاي انفجار مساجد اهل تسنن و مراكز تحصن در عراق توسط نيروي قدس

بر اساس گزارشهاي رسيده از درون سپاه پاسداران، نيروي تروريستي قدس گروههاي عملياتي و دسته‌هاي تروريستي وابسته به خود را مأمور كرده است تا در مناطق و استانهاي مختلف عراق مساجد و مراكز اهل تسنن و همچنين مراكز تحصن و تظاهرات ضد حكومتي در بغداد و استانهاي ديگر را با خودروها و بسته هاي انفجاري يا خمپاره هدف قرار دهند.

انفجارهايي كه در روزهاي اخير در نزديكي چند مسجد و مركز تجمع در مناطق عامريه و غزاليه بغداد صورت گرفته توسط گروههاي وابسته به نيروي قدس سازمان داده شده بود. طبق دستور العمل اين نيرو، در مناطقي كه بمب گذاري در هدف مشخص شده مشكل است، بمب در نزديكترين نقطه ممكن كار گذاشته مي‌شود.
مساجد و مناطق تجمع تظاهركنندگان در حي الجامعه، تاجي و راشديه و عامريه در بغداد از جمله هدفهاي بعدي هستند. گروههاي وابسته به نيروي قدس در حال شناسايي و آمادگيهاي تداركاتي اين اهداف هستند. اين عمليات جنايتكارانه در هماهنگي و با كمك كامل نيروهاي دولتي صورت مي‌گيرد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران- پاريس
6ارديبهشت 1392(26 آوريل 2013)