اطلاعيه های دبيرخانه شورای ملی مقاومت- حمله موشكی رژیم آخوندی به لیبرتی

shora

حمله موشكي-شماره1
حمله موشكي به ليبرتي همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي
همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي و تحريم گسترده آن از سوي مردم، ساعت 1315 به وقت محلي،  ليبرتي بار ديگر هدف تهاجم شمار زيادي موشك قرار گرفت و خسارات جاني زيادي به جاي گذاشت. اطلاعات تكميلي متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.
در چهار ماه گذشته و پس از موشكباران 9 فوريه (21بهمن)، ساكنان ليبرتي و بسياري از شخصيتها و سازمانهاي بين المللي بارها خواهان بازگشت آنها به اشرف به منظور تأمين حداقل امنيت شده بودند. در تهاجم موشكي 9فوريه 8تن از ساكنان كشته و 100تن مجروح شدند.
پس از موشكباران 9 فوريه ساكنان صدها بار از دولت عراق، ملل متحد و دولت آمريكا خواستار تأمين حداقل الزامات امنيتي براي ليبرتي از جمله بازگرداندن تي والها و انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي شدند كه مورد مخالفت دولت عراق قرار گرفت.
دبيرخانه  شوراي ملي مقاومت ايران
25خرداد1392 (15خرداد2013)
حمله موشكي-شماره2
حمله موشكي با دهها موشك 107 ميلمتري همزمان با نمايش انتخابات رژيم آخوندي
در اثر موشك باران امروز مجاهد خلق خانم كلثوم صراحتي به شهادت رسيد و شمار زيادي از ساكنان مجروح شدند. اين حمله با دهها حمله موشكي همزما با نمايش انتخابات رژيم آخوندي و تحريم گسترده اين انتخابات صورت گرفت.
هيچيك از مأموران كوبلر در صحنه حاضر نشدند و غيبت آنها بر سر بزنگاه سؤال برانگيز است، زيرا اين مأموران هر روز ساعتها به گشت و گذار در داخل كمپ و گرفتن عكس و فيلم از تمامي  نقاط مشغول بوده اند.
مارتين كوبلر با وعده دروغ امنيت و انتقال سريع به كشور ثالث به زندان ليبرتي منتقل شدند. در موشك باران 9 فوريه 8 تن شهيد و 100 تن مجروح شدند. بعد از آن كوبلر حداقل 11 بار به صورت مكتوب و دهها بار از طرق مختلف قول داد كه مسائل امنيتي ليبرتي را حل خواهد، اما در اين فاصله حتي ساده ترين مسائل مانند بازگرداندن تي والها و انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي صورت نگرفت.

دبيرخانه  شوراي ملي مقاومت ايران
25خرداد1392 (15خرداد2013

javadnaghashan

kolsoomsarahati