اطلاعيه يونامی درباره حمله به اشرف

unamiيونامي هيأت همياري ملل متحد درعراق طي اطلاعيه درباره حمله نيروهاي عراقي به اشرف، اعلام كرد كه وقايع دردناكي را كه دراشرف در منجر به كشته و مجروح شدن شماري از ساكنان شده است محكوم مي كند.

يونامي مسئوليت حكومت عراق در تضمين امنيت و سلامت ساكنان را خاطر نشان كرد و با تأكيد بر ضرورت تحقيق براي روشن كردن واقعيتها، افزود: «يونامي، براساس منديت انسان‌دوستانه خود، در حال پيگيري وقايع روي زمين از نزديك است و از همه شيوه‌هاي ممكن براي انجام ارزيابي اش از وضعيت استفاده مي كند»

بغداد -اول سپتامبر2013