اطلاعیه: بیش از 900 نفر در طی یک سال حکومت روحانی در ایران اعدام شده اند

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد، روز دوشنبه 11  اوت با صدور اطلاعیه مطبوعاتی که به زبان سوئدی صادر و در سایت “نیوزدیسک” منتشرشده است، نگرانی عمیق خود را از افزایش اعدامها در ایران اعلام داشته است.

در این اطلاعیه امده است: اکنون موجی از افزایش نگران کننده اعدامها ایران را در بر گرقته است. هفته گذشته رژیم حاکم بر ایران حد اقل 40 نفر را به جوخه اعدام سپرد که حد اقل 10 مورد انها در مللاءعام و در شهرهای مختلف ایران انجام شد. به این ترتیب حد اقل 410 نفر از شروع سال جدید میلادی تا کنون، و حد اقل 900 نفراز زمان اشغال پست ریاست جمهوری توسط  اخوند “به اصطلاح مدره” حسن روحانی، در ایران اعدام شده اند.

این اتحادیه همچنین با نگرانی از سرکوب رو به افزایش رسانه ها از وجود حد اقل 36 نفر از خبررسانان ، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در زندانهای ایران خبرداده است و نتیجه گیری کرده است که حسن روحانی نه تنها هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران انجام نداده بلکه در زمان وی تا کنون دو نفر روزانه به طور متوسط اعدام شده.

این اطلاعیه میافزاید که روحانی در جهت تحکیم پایه های رژیم بر سر کر امده و با شیادی سعی دارد که جهان غرب و جامعه بینالمللی را فریب داده تا تحریمهای اعمال شده علیه ایران را کاهش دهد.

این اطلاعیه همچنین با اشاره به سخنان مقامهای رژم در دفاع از اجرای حکم قصاص و دفاع انها از مجازات وحشیانه سنگسار، ازسکوت و بی عملی جهان غرب و مجامع بینالمللی در قبال اعدامها در ایران انتقاد کرده است  واز مقامهای سوئدی از جمله وزیر خارجه این کشور خواسته است تا در جهت توقف اعدامها در ایران اقدام کنند.

این اطلاعیه همچنین از دولت سوئد خواسته است تا سفیر رژیم ایران را فرا خوانده و به اجرای احکام اعدام اعتراض کند.

متن کامل اطلاعیه به زبان سوئدی