اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: قطع پمپاژ آب به كمپ ليبرتي بر اثر اتمام سوخت ژنراتور ايستگاه پمپاژ

فراخوان به آمريكا براي اقدام فوري براي پايان دادن به محاصره جنايتكارانه ليبرتي.

از ساعت 10.00 صبح امروز سه شنبه 4 شهريور، پمپاژ آب به داخل ليبرتي به طور كامل قطع شده است. اين امر به دنبال 14روز جلوگيري از ورود سوخت به ليبرتي توسط نيروهاي مالكي و تمام شدن سوخت ژنراتور ايستگاه پمپاژ آب كه در بيرون كمپ قرار دارد، صورت گرفته است.

به اين ترتيب ساكنان علاوه بر فقدان برق، در گرماي شديد تابستان عراق با بحران بزرگ بي آبي نيز رو به رو شده اند، چيزي كه خسارتها و ضايعات گسترده يي به دنبال خواهد داشت.

تلاشهاي ساكنان از طريق يونامي و سفارت آمريكا براي اينكه به ژنراتور ايستگاه پمپاژ آب از يك تانكر سوخت كه از مدتها پيش در ورودي كمپ متوقف شده است، سوخت رسانده شود، به جايي نرسيده و مأموران عراقي با آن مخالفت مي كنند.

محروم كردن ساكنان از برق و آب در گرماي 48 درجه، از مصاديق جنايت عليه بشريت است و مسئولان آن بايد تحت تعقيب قرار گيرند.

مقاومت ايران ضمن هشدار نسبت به نتايج وخيم قطع سوخت و آب ليبرتي و با توجه به مسئوليت روشن و انكار ناپذير آمريكا و ملل متحد در قبال سلامتي و حفاظت ساكنان، خواستار اقدام فوري دولت آمريكا و ملل متحد براي وادار كردن دولت عراق به پايان دادن بلادرنگ اين محاصره جنايتكارانه و ورود آزادانه سوخت و ديگر نيازهاي اوليه ساكنان و دسترسي آزادانه آنها به خدمات پزشكي است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4شهريور1393(26اوت2014)