اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران: فراخوان براي نجات جان 4 زنداني سياسي كرد

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري به ويژه دبيركل، كميسرعالي حقوق بشر و گزارشگران بازداشتهاي خودسرانه، شكنجه و اعدام ملل متحد و گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را به اقدام فوري براي نجات جان چهار زنداني سياسي كرد كه در زندان مركزي اروميه در معرض اعدام قريب الوقوع قرار دارند، فرا مي خواند.

دو برادر به نامهاي علي و حبيب افشاري 34 و 26ساله، محمد عبداللهی 35ساله و مصطفی سليمی چهار زنداني سياسي كرد هستند كه حکم اعدام آنها از سوی ديوان عالی رژيم به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در احزاب کُرد مخالف حکومت تأييد وبه دايره اجرای احکام فرستاده شده است.
برادران افشاری از اهالي روستاهاي مهاباد در اوایل سال 1390توسط عوامل اطلاعاتي سپاه پاسداران بازداشت شدند. آنها از روز سوم ارديبهشت در اعتراض به اين حكم ظالمانه در اعتصاب غذا به سر مي برند. مصطفي سليمي، اهل مهاباد، پدر يك فرزند، از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد اما از كمترين رسيدگيهاي درماني محروم است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
10 ارديبهشت 1393 (30 آوريل 2014)