اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: بركناري مالكي يك شكست استراتژيك جبران ناپذير براي آخوندها

تصویری از خانم مریم رجوی در سازمان ملل 13 اوت 2014

تصویری از خانم مریم رجوی در سازمان ملل 13 اوت 2014

مريم رجوي: با توجه به تحولات عراق، آمريكا بايد تعهدات خود در مورد امنيت و سلامت مجاهدان در ليبرتي را به اجرا در آورد
مريم رجوي در يك كنفرانس بين المللي در مقر ملل متحد در ژنو:
براي جلوگيري از ادامه جنايات گذشته در عراق بايد به طور كامل از رژيم ايران خلع يد شود
كارنامه يكساله روحاني، نشانگر شكست تمام عيار او، در زمينه وضعيت حقوق بشر و آزاديها در ايران است
ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به ويژه قتل عام 30 هزار زنداني در سال 1367 به شوراي امنيت

روز چهارشنبه22مرداد( 13 اوت)، در يك جلسه در مقر ملل متحد در ژنو، مريم رجوي، تاكيد كرد با توجه به تحولات جديد در عراق آمريكا بايد تعهدات خود در مورد تضمين امنيت و سلامت ساكنان كمپ ليبرتي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون را به اجرا در آورد.
وي همچنين تاكيد كرد آخوندهاي حاكم بر ايران، از سالها پيش سركوب و نقض حقوق بشر را از ايران به ساير كشورهاي منطقه به ويژه عراق و سوريه گسترش داده‌اند. در روزهاي اخير، مالكي، نخست وزير منفوري كه در 8 سال گذشته، به نيابت از رژيم ايران، به كشتار و جنايت در عراق مشغول بود و از جمله به سه قتل عام عليه اعضاي مقاومت ايران دست زد، بركنار شده است. اين يك شكست استراتژيك جبران ناپذير براي آخوندها و بر باد رفتن سرمايه گذاري 8 سالة آنهاست. اميدواريم كه به همت مردم و آزاديخواهان عراق، اين تحول به خلع يد كامل از رژيم ايران در صحنه عراق بينجامد. و به سركوب و نقض حقوق پناهندگان ايراني در ليبرتي پايان داده شود و امنيت و سلامت آنها تا زماني كه همه آنها به اروپا يا آمريكا منتقل شوند، تضمين شود.
مريم رجوي گفت: در عراق، دولت دست نشاندة آخوندها در اين هشت سال، تحت فرماندهي نيروي قدس، با حمام خون و حذف سيستماتيك اهل تسنن و نسل كُشي آنها، بر سر كار مانده بود . و با انقلاب گستردة عشاير و مردم عراق كه خواستار يك نظام دمكراتيك غيرفرقه گرا هستند، از طريق كشتار و بمباران مقابله مي‌كرد. از سوي ديگر شرائطي كه رژيم ملاها و دولت دست‌نشاندة آنها ايجاد كرده، به يك جريان افراطي و تروريستي به نام داعش قدرت و فرصت داده تا انقلاب مردم عراق را به بيراهه ببرد و به كشتار بيگناهان و اقليتها و تعرض و هتك حرمت زنان بپردازد، و با تعدي و كوچ اجباري، جامعة مسيحيان و ايزديان عراق را در هم بكوبد.
مريم رجوي در مورد كارنامه يكساله آخوند روحاني رئيس جمهور رژيم ملايان گفت: مهم‌ترين وعدة او اعتدال بود. اما در اين دوران شمار اعدامها كه بيش از 800مورد است، بسا بيشتر از سالهاي قبل است. اين به خوبي نشان ميدهد كه رژيم در فاز پاياني خود است و اين همه اعدام و دستگيري، واكنش ملاها به خطري است كه موجوديت‌شان را تهديد مي‌كند.
خانم رجوي با اشاره به افزايش فشارها عليه اقليتهاي ديني و قومي ، دستگيري دهها روزنامه‌نگار و وب‌نگار تاكيد كرد چشم دوختن به درون فاشيسم ديني سراب است. هر كس از درون اين رژيم بيايد لاجرم از سركوب و كشتار دفاع مي‌كند. وي از جامعه جهاني خواست كه با نقض حقوق بشر توسط اين رژيم مماشات نكنند در مذاكرات اتمي، مسألة حقوق بشر را مسكوت نگذارند و بيش از اين در ارجاع پرونده حقوق بشر ايران به شوراي امنيت اهمال نكنند.
مريم رجوي در اين كنفرانس كه در بيست و ششمين سالگرد قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 1367 برگزار شد، خواستار ارجاع پروندة اين قتل عام به شوراي امنيت ملل متحد و محاكمه مسئولان آن كه همه از مقامات ارشد اين رژيم هستند، شد.
اين جلسه با شركت نمايندگان سازمانهاي مدافع حقوق بشر و شخصيتهاي برجسته سياسي و حقوق بشري برگزار شد، سخنرانان حملات دولت عراق به دستور رژيم ايران عليه پناهندگان ايراني در اشرف و ليبرتي در عراق و محاصره لجستيكي و پزشكي و …. آنها را قويا محكوم نمودند و خواستار شدند كه اين حملات و محدوديتها كه تا كنون باعث كشته شدن 116 تن، زجر كش شدن 20 تن ديگر از آنها و به گروگان گرفتن هفت تن شامل شش زن شده است، فورأ متوقف شود.
اين اجلاس بين المللي به مديريت خانم آن ماري ليزن، رئيس افتخاري سناي بلژيك برگزار شد و علاوه بر مريم رجوي، پروفسور ژان زيگلر، عضو كميته مشورتي شوراي حقوق بشر ملل متحد؛ پروفسور آلفرد زاياس، متخصص مستقل ملل متحد در مورد ارتقاء يك نظم بين‌المللي دموكراتيك و متساوي؛ رمي پاگاني، عضو شوراي اداري شهر ژنو، جفري رابرتسون، وكيل برجسته انگليسي، عضو شوراي عدالت و مسئول پرونده قتل عام سيرالئون در ملل متحد؛ نجات الاسطل، عضو پارلمان فلسطين؛ اعضاي هيأت نمايندگي ائتلاف سوريه شامل: محمدقداح نايب رئيس، دكتر هيثم مالح، رئيس دايره قانوني؛ صباح مختار، حقوقدان برجسته عراقي و رئيس اتحاديه وكلاي عرب در انگلستان جولي وارد، نماينده پارلمان اروپا؛ پيتر ماتيوز، قانونگزار از ايرلند؛ كريستينا پره‌گو، رئيس مشترك شوراي قانونگذاري در ژنو؛ دكتر طاهر بومدرا، معاون سابق نماينده ويژه دبيركل ملل متحد و مسئول پرونده اشرف در ملل متحد؛ سارا چندلر، رئيس حقوق بشر جامعه وكلاي انگلستان و ويلز؛ دكتر صالح رجوي، نماينده شوراي ملي مقاومت در سوئيس و فرانسه؛ اشرف الشبراوي، نماينده سابق مجلس مصر سخنراني كردند.
قبل از برگزاري اين كنفرانس بين المللي، خانم رجوي همراه با جمعي از شخصيتهاي سياسي و حقوق بشري از كشورهاي مختلف از بشري از يك نمايشگاه عكس بزرگ ازشهيدان قتل عام 30هزار زنداني سياسي در ايران، شهيدان قتل عام هاي فلسطين، سوريه، عراق و شهيدان قتل عام اشرف و همچنين دكتر كاظم رجوي، شهيد بزرگ حقوق بشر، كه در ميدان ناسيون برپا شده بود، بازديد و نسبت به شهيدان اداي احترام كردند. در اين برنامه يك آكسيون نمايشي در مورد كشتار مردم بيدفاع كشورهاي منطقه نيز به مورد اجرا درآمد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
22مرداد1393 (13 اوت 2014)