اطلاعیه شورای ملی مقاومت در باره احتمال وقوع حمله جدید به لیبرتی

سفير رژيم ايران گروههاي تروريستي وابسته به نيروي قدس را

به موشك باران ليبرتي در ماه رمضان موظف مي‌كند

بر اساس گزارشهاي دريافتي از داخل ايران، دانايي فر، سفير رژيم آخوندي در بغداد، گروههاي عراقي وابسته به نيروي تروريستي قدس را موظف كرده تا قبل از پايان ماه رمضان (8 اوت) بارديگر كمپ ليبرتي را موشك‌باران كنند.

هفته گذشته دانايي فر كه از فرماندهان نيروي قدس نيز هست، سركردگان عصائب الحق و حزب الله عراق و همچنين مقامهاي عاليرتبه امنيتي عراقي و افراد كميته سركوب اشرف و ليبرتي در نخست وزيري عراق را به سفارت رژيم فراخواند. در اين جلسه سفير رژيم از عصائب الحق و حزب الله خواست ليبرتي را تا قبل از پايان ماه رمضان هدف قرار دهند. وي متقابلأ قول داد موشكهاي 107ميلمتري و مسلسلهاي پيشرفته جديدي را در اختيار آنها قرار دهد.

سفارت رژيم در هماهنگي با مقامهاي عراقي در صدد است زمان‌بندي حمله را طوري تنظيم كند كه آن را به بحران امنيتي در بغداد مرتبط سازد.

از سوي ديگر سفير رژيم در همين ديدار از افراد كميته سركوب خواست تا با بالا بردن فشار بر ليبرتي شرايط را براي ساكنان غير قابل تحمل كنند.

دولت عراق حدود شش ماه پس از حمله 12بهمن91 (9فوريه)، از تأمين حداقل الزامهاي امنيتي در ليبرتي، به هزينه ساكنان ممانعت مي‌كند. صدها ملاقات، مكاتبه و تماس تلفني با مقامات آمريكايي، عراقي و ملل متحد در اين‌باره به جايي نرسيده است.

شوراي ملي مقاومت در روز 16فروردين92 (5 آوريل 2013) فاش كرد: «مصلحي (وزير اطلاعات ملايان) در گزارش (از سفر به عراق) به دفتر خامنه اي تأكيد كرده است: «مالكي و فالح فياض اطمينان داده اند برگرداندن تي والهاي حفاظتي، گسترش مساحت و سازندگي در ليبرتي و وارد كردن كيسه شن كه مجاهدين براي افزايش ضريب امنيتي ليبرتي درخواست كرده اند، ممنوع خواهد بود».

در روز اول مرداد (23ژوييه) نماينده دولت عراق در جلسه مديريت كمپ بار ديگر به ساكنان اطلاع داد دولت با برگرداندن تي والها، انتقال جليقه ها، كلاههاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي از اشرف مخالف است. او حتي با ورود 200بيل و كلنگ براي كندن جان پناههاي اوليه مخالفت كرد. همه چيز از برنامه ريزي براي يك كشتار جديد خبر مي‌دهد.

سفارت آمريكا در عراق در روز 23بهمن91 (11فوريه) اعلام كرد حملات مشابه 9 فوريه هر زمان ممكن است مجددً اتفاق بيفتد. سفارت در روز 4مرداد (26ژوييه) يكبار ديگر هشدار داد: «تهاجمات تروريستي از فوريه 2013 جان صدها نفر را گرفته است و چنين حملات تروريستي در هر زماني ممكن است اتفاق بيفتد».

مقاومت ايران با تأكيد بر مسئوليت آمريكا و ملل متحد در مورد حفاظت ساكنان ليبرتي و با توجه به اينكه آنها با تضمينهاي آمريكا و ملل متحد به ليبرتي منتقل شدند، خواستار اقدام فوري براي جلوگيري از يك كشتار جديد و تأمين حداقل الزامهاي امنيتي در ليبرتي است. ممانعت از اين الزامها جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5مرداد1392 (27 ژوييه 2013)