اطلاعیه شورای ملی مقاومت در مورد هفت گروگان اشرفي

گروگانهاي اشرفي در زندان «شرف» و تحت كنترل احمد مالكي فرزند نخست وزير عراق هستند

علاوه بر دژخيمان مالكي، شكنجه گران اطلاعات آخوندي و قدس حق ورود به اين زندان را دارند

به قرار اطلاع هفت گروگان اشرفي همچنان در بغداد و در زندان شرف هستند. مسئوليت و كنترل اين زندان در دست احمد فرزند نوري مالكي است. آنها كه در اعتصاب غذا به سر مي برند به دستور احمد مالكي به اين زندان منتقل شده اند تا امكان هيچگونه درز اطلاعاتي به بيرون از زندان وجود نداشته باشد و هيچكس از حضور آنها مطلع نشود. اين زندان مخصوص زندانيان متهم به تروريسم است.

اين زندان وابسته به نخست وزيري است و به خاطر مخفي ماندن جناياتي كه در آن صورت مي‌گيرد، به خصوص تسويه حسابهاي مالكي با مخالفانش، اداره آن به احمد مالكي كه دفتر ويژه نخست وزير نيز هست، سپرده شده است.

احمد مالكي، مسئول پرونده ها و دستگاههاي امنيتي و زندانهاي خاص است. امنيت منطقه سبز و هرگونه ورود و خروج به اين محل به طور كامل به عهده اوست. تمامي كارتهاي ورود به اين منطقه، حتي كارت وزيران كابينه مالكي، توسط پسر مالكي صادر مي شود.

پرونده گروگانها در دست فالح فياض است. شماري از عوامل نيروي تروريستي قدس و مأموران وزارت اطلاعات با هماهنگي با فالح فياض نزد گروگانها رفته اند.

علاوه بر دژخيمان و بازجويان مالكي، افراد سفارت رژيم ايران و مأموران و شكنجه گران اطلاعات آخوندي و نيروي قدس، مجاز به بازديد از اين زندان هستند و سفارت رژيم به اين منظور يك مترجم در زندان مستقر كرده است.

در زندان، دوربينهاي متعددي براي كنترل و مراقبت زندانيان وجود دارد كه تمامي تحركات داخل زندان را زير نظر دارد. زندان «شرف» وابسته به تيپ بغداد (تيپ 56) است كه به تيپ مالكي معروف است و به طور مستقيم تحت فرمان او و باند اوست و فرماندهي مستقيم آن با فاروق الاعرجي دفتر نظامي مالكي است.

زندانيان اين زندان نمي توانند وكيل داشته باشند و امكان ملاقات با خانواده هايشان را نيز ندارند. قضاتي هم كه پرونده زندانيان اين زندان را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند همه مزدور مالكي و از بدترين قضات هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 7 مهر 1392(29 سپتامبر2013)