اطلاعیه شورای ملی مقاومت: فراخوان براي نجات چهار زنداني سياسي اهل سنت در آستانه اعدام

مقاومت ايران نسبت به اعدام چهار زنداني سياسي اهل سنت، آّقايان جهانگير و جمشيد دهقاني، حامد احمدي و كمال ملايي، هشدار مي دهد و عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري و گزارشگران ذيربط ملل متحد را به اقدامي فوري و مؤثر براي لغو احكام اعدام آنها و نجات جانشان فرا مي خواند.

زندانبانان به اين چهار زنداني كه در بند 5 زندان گوهردشت هستند، ابلاغ كرده اند كه صبح فردا به محل ديگري منتقل خواهند شد. دژخيمان پيش از اين به دنبال اعتصاب غذاي 75روزه اين زندانيان به آنها وعده داده بودند كه حكم اعدامشان را لغو خواهند كرد.
جهانگير و جمشيد دهقاني، حامد احمدي و كمال ملايي به خاطر «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی دی های سخنرانی و برگزاري شعائر ديني اهل سنت » به اتهام «تبلیغ علیه نظام، فساد فی الارض و محاربه» متهم و به مجازات اعدام محكوم شده اند.
توسل رژيم آخوندي به احكام اعدام از جمله زندانيان سياسي و هموطنان عرب و بلوچ و مناطق محروم كشور نشانگر هراس نظام از هم گسيخته ولايت فقيه از گسترش اعتراضات مردم جان به لب رسيده ايران است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
24خرداد 1393 (14 ژوئن2014)