اطلاعیه شورای ملی مقاومت: مريم رجوي حملات وحشيانه به مردم فلسطين را محكوم كرد

مريم رجوي حملات وحشيانه به مردم فلسطين را محكوم و از تلاشهاي پرزيدنت محمود عباس براي آتش بس فوري حمايت كرد.

فراخوان به اقدام جامعه جهاني براي توقف بمباران و توپ باران شهروندان بي دفاع.

بدنبال بمباران وحشيانه شجاعيه در غزه، خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بار ديگر بمباران مردم بي دفاع فلسطين، بويژه زنان و كودكان توسط اسرائيل را قوياً محكوم نمود و مراتب همدردي و تسليت مردم و مقاومت ايران را به پرزيدنت محمود عباس، مردم برادر فلسطين و مجروحان و خانواده هاي داغدار ابراز كرد.

وي خواستار اقدام فوري جامعه جهاني براي متوقف كردن كشتار و حملات عليه غير نظاميان و توقف توپ باران و بمبارانها گرديد.

خانم رجوي ضمن حمايت از تلاشهاي پرزيدنت محمود عباس براي رسيدن به آتش بس فوري، خاطر نشان كرد: جنگ غزه در شرايط كنوني در خد‌مت فاشيسم ديني حاكم بر ايران است، چرا كه جناياتش در سوريه و عراق را تحت الشعاع قرار ميدهد و پروژه پايان دادن به انقسام فلسطين و تشكيل دولت وحدت ملي را كه رژيم ايران از آن عميقاً زيان ديده است، با اخلال مواجه ميكند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29 تير 1393 (20 ژوييه 2014)