اطلاعیه شورا: ضرورت تحقیقات مستقل و بیطرف با حضور وکلای مجاهدین

رئيس جمهور برگزيده مقاومت: سوزاندن راه حل بازگشت به اشرف و راه بازكردن براي حملات بعدي به ليبرتي هدف مشترك حكومت عراق و رژيم آخوندي از قتل عام اول سپتامبر است.

تحقيقات مستقل و بيطرف با حضور نمايندگان و وكلاي ساكنان براي جلوگيري از تكرار جنايت عليه بشريت ضروري است

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

يورش مسلحانه به اشرف- شماره 21

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي هدف مشترك رژيم آخوندي و دولت دست نشانده اش در عراق از قتل عام جنايتكارانه دهم شهريور در اشرف را سوزاندن راه حل واقع بينانه و در درسترس براي تامين امنيت بيش از 3000 پناهنده ايراني در ليبرتي توصيف كرد و گفت: آنها ميخواهند راه حملات و قتل عامهاي بيشتر در ليبرتي را هموار كنند.

خانم رجوي افزود، قتل عام سبعانه اشرف، قساوت و بيرحمي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و دست نشاندگانش در عراق را به نمايش گذاشت.

به رگبار بستن مجروحان در كلينك اشرف و تير خلاص زدن به آنها روي تخت بيمارستان، توسط ماموران خامنه اي و مالكي، آنروي سكه بمباران شيميايي حومه دمشق توسط خامنه اي و ديكتاتور سوريه است.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت تاكيد كرد ملل متحد و دولت آمريكا كه بدلايل مختلف در قبال امنيت ساكنان اشرف و ليبرتي مسئوليت مستقيم دارند، پس از اين جنايت بزرگ عليه بشريت بايد دست به اقدامات عملي بزنند و بطور مشخص حفاظت ليبرتي و اشرف كه در 2009 بطور غيرقانوني به قاتلان عراقي تحويل داده شد، بايد طبق قوانين بين المللي، از جمله اصل مسئوليت حفاظت ( آر تو پي ) و ماده 45 كنوانسيون چهارم ژنو به كلاه آبي هاي ملل متحد واگذار شود.

خانم رجوي ضرورت تشكيل يك كميته حقيقت ياب بين المللي و انجام تحقيقات بي طرف و همه جانبه درباره قتل عام اول سپتامبر با حضور نمايندگان و وكلاي ساكنان و قربانيان و احاله موضوع به شوراي امنيت و محاكمه و مجازات مسئولان را خاطرنشان ساخت و ابراز اميدواري كرد كه اين بار، تحقيقات مانند چهار كشتار قبلي در اشرف و ليبرتي، به فراموشي سپرده نشود. زيرا تحقيقات بي طرف اولين قدم ضروري براي جلوگيري از تكرار جنايت عليه بشريت است و هرگونه دخالت دادن مجرم اصلي يعني دولت عراق در تحقيقات نقض غرض است كه بايد اكيدا از آن اجتناب شود.