اطلاعیه مطبوعاتی: موج جدید اعدامها در ایران را متوقف کنید

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، اسکاندیناوی، طی یک بیانیه مطبوعاتی که امروز انتشاد داد ازدولت و وزیر خارجه سوئد خواسته است تا به اقدامات عاجل در مجامع بینالمللی مبادرت تا موج جدید اعدامها در ایران را متوقف کند.

بر اساس این اطلاعیه که به زبان سوئدی انتشار یافته از زملن “انتخابات ریاست جمهوری” در ایران، 14 ژوئن، تا 72 نفر توسط رژیم ایران در شهرهای مختلف اعدام شده اند.

این اطلاعیه میافزید که موج جدید ادامها در نتیجه وحشت رژیم از اعتراضهای روز افزون مردم برای کسب حقوق دموکراتیک خود است و در حالی صورت میگیرد که هیچ اعتراضی از رئیس جمهور جدید به اصطلاح مدره هیچ اعتراضی انجام نگرفته است.

این اطلاعیه همچنین با انتقاد از سکوت رسانه های بینالمللی از سازمانهای حقوق بشر نیز خواسته است تا به موضوع تجاوز علیه حقوق بشر در ایران توجه خاص داشته باشند و به اقدامات لازم برای ایجاد فشار بینالمللی بر روی رژیم به منظورتوقف اعدامها و ازادی زندانیان سیاسی  مبادرت کنند.

متن کامل بیانیه به زبان سوئدی