اطلاعیه ی شورای ملی مقامت: تظاهرات، درگیری و رویارویی جوانان با نیروهای سرکوبگر در تهران

روز جمعه 17 مرداد در راهپيمايي فرمايشي آخوندها براي سوء استفاده از خون مردم بيگناه غزه، گروهي از جوانان در خيابان جمهوري به شعار دادن عليه روحاني پرداخته و خواستار حل مشكل تورم و گراني و بيكاري شدند.

اين حركت اعتراضي به درگيري با ماموران نيروي انتظامي كشيده شد. مردم در جريان اين درگيري يك دستگاه اتوبوس دولتي را به آتش كشيدند.

بعد از ظهر پنجشنبه 16 مرداد در مقابل متروي موسوم به بهشتي ميان مردم و مأموران سركوبگر انتظامي درگيري رخ داد. درگيري هنگامي آغاز شد كه مأموران انتظامي يك نوجوان دستفروش را مورد اذيت و آزار قرار داده و قصد دستگيري او را داشتند. مردمي كه شاهد اين صحنه بودند با مأموران رژيم درگير شدند و توانستند اين پسر دستفروش را از چنگ مزدوران در بياورند.

غروب چهارشنبه 15مرداد هنگامي‌كه سه پاسدار يك خودرو را، در فلکه قدس به قصد دستگيري جوانان سرنشين آن متوقف كردند با مقاومت جوانان رو به رو شدند. آنها پس از گوشمالي دادن پاسداران سركوبگر صحنه را ترك كردند.

همچنين دو دختر جوان در مصلي تهران با پاسداران زن گشت سركوبگر موسوم به ارشاد كه به بهانه بد حجابي مزاحم آنها شده بودند، درگير شدند. آنان با فرياد از مردم كمك خواستند و پاسداران مجبور به فرار شدند.

در همين روز در خيابان وليعصر ، يك جوان در مقابل مأموران انتظامي كه قصد دستگيري او را داشتند، مقاومت كرد و با آنها درگير شد. مزدوران او را دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل كردند.

در روز 14مرداد تعدادي از جوانان در خيابان دربند با مأموران نيروي انتظامي درگير شدند. اين درگيري هنگامي رخ داد كه مأموران به بهانه نوع لباس و موي جوانان به اذيت آنان پرداختند. جوانان خشمگين با آنها درگير شدند. مأموران دو تن از جوانان را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند به نحوي كه مردم آنها را با آمبولانس به بيمارستان منتقل كردند.

در همين روز در محله خزانه جوانان با مأموراني كه به بهانه مدل مو مزاحم آنان شدند، درگير شدند.

در ميدان امام حسين به دنبال دستگيري چند زن به جرم آخوندساخته بدحجابي، جوانان به مزدوران حمله و آنها را وادار به آزاد كردن دستگيرشدگان كردند.

يك روز پيش از اين نيز، جوانان در فلکه دوم صادقيه با مزدوران گشت سرکوبگر ارشاد درگير شدند و ضمن گوشمالي دادن مأموران رژيم، دختر جواني را كه دستگير شده بود، آزاد كردند.

شماري از جوانان و خانواده ها در اسلامشهر در حومه تهران با مأموراني که براي جمع آوري آنتن ماهواره‌ها به زور به پشت بام منازل مردم مي رفتند، درگير شده و مأمورانِ سرکوبگر را گوشمالي دادند.

دست فروشان بازار تهران نيز در روز دوشنبه13مرداد با مأموران شهرداري كه به آنها حمله كرده و بساط محقر خرده فروشي آنها را به هم زدند، درگير شدند. مردمي كه شاهد صحنه بودند از دستفروشان، كه از اين طريق امرار معاش مي‌كنند، حمايت كردند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

18 مرداد 1393 (9 اوت 2014)