اظهارات سخنگوی مجاهدين درباره عربده های رژيم کثيف آخوندی و وحوش و سگهای زنجيری

pmoi

اظهارات سخنگوی مجاهدين درباره عربده های رژيم کثيف آخوندی و وحوش و سگهای زنجيری

خبرگزاری حکومتی ايلنا رژيم آخوندی 21شهريور 92:

«وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران: فريب خوردگان اگر دستشان به خون انسانی آلوده نيست بازگردند. وزير اطلاعات گفت آنهايی که فريب اين گروهک را خورده اند و سالها زندگی را در دربدری و آوارگی و حصر فکری تجربه کردند، و در صورتی که دست آنها به خون انسانی آلوده نيست، از گذشت ملت ايران استفاده کنند و به آغوش ملت مسلمان ايران بازگردند. وزير اطلاعات گفت: کار گروهک جنايتکار ترور انسانهای مظلومی بود که حاضر نشدند زير بار ظلم و ستم بروند».

محمود علوی وزير اطلاعات تلويزيون رژيم 21شهريور 92:

«فروپاشی قرارگاه اشرف تجلی اراده مظلومين عراق بود، که هم انتقام خون به ناحق ريخته مردم عراق رو گرفتند و هم مرحمی بر زخمهای بيشمار مردم ايران اسلامی نهادند. که از ددمنشيهای اين گروهک زخمهای بيشماری رو بر تن خودش داشت

ما اين اقدام قهرمانانه ملت عراق رو به مردم اون کشور و همچنين ملت ستمديده ايران اسلامی تبريک می گيم و خدا رو بر اين پيروزی دو ملت عراق و ايران سپاس می گذاريم.

اگر دستشون به خون انسانی آلوده نشده به آغوش ملت مسلمان ايران برگردند. از گذشته و بزرگواری ملت ايران برخوردار بشن و در دامان ملت ايران زندگی انسانی خودشون رو دنبال بکنن و به اين دربدری خودشون پايان بدن».

قدردانی وزارت خارجه رژيم از وحوش و سگهای زنجيری در عراق  به خاطر اعدام دستجمعی مجاهدين:

بيانيه وزارت خارجه رژيم:

«جمهوری اسلامی ايران پيش تر در چندين نوبت به نماينده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به تداوم حضور اعضای اين سازمان تروريستی در اردوگاه اشرف و شرارتها و ماجراجويی های آنها هشدار داده بود. اقدامات اين سازمان تروريستی و برخی حاميان شناخته شده آنان در اتهام زنی به ديگران از جمله درگيريهای اخير اردوگاه اشرف نيز نمونه ای از توطئه ها و ماجراجويی آنان است.

جمهوری اسلامی ايران ضمن تأکيد بر حمايت از تلاشهای سازمان ملل متحد و دولت عراق در اخراج سريعتر اعضای اين سازمان تروريستی از اردوگاه موقت ترانزيت، مسئوليت حقوقی و قانونی کشورهای حامی اين سازمان تروريستی را يادآور شده و بر ضرورت قطع پشتيبانی مادی و سياسی آنان از اين گروهک تروريستی تأکيد می کند».

اظهارات سخنگوی مجاهدين:

سخنگوی مجاهدين درباره عربده های رژيم کثيف آخوندی و وحوش و سگهای زنجيری آن در عراق و تمام بوزينگان نظام که در اين سو و آن سوی جهان با ريش و تسبيح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن عليه مجاهدين پرداخته اند گفت: سوزش ولی فقيه ارتجاع و وزارت شکنجه و جاسوسی از دست نيافتن به هدف اصلی در قرارگاه اشرف بسيار قابل فهم است و از اين رو آنان بسا بيشتر از اين بايد يقه بدرانند و سينه چاک بدهند. اما مردم ايران با مجاهدان قهرمان و ارتش آزادی ستان در چارچوب مؤسسان چهارم به راه پرشکوه خود تا گسستن بند از بند رژيم کثيف ولايت فقيه و کوتاه کردن دست ايادی ارتجاع و استعمار و ريشه کن کردن آنها از ايران زمين ادامه می دهند. سخنگوی مجاهدين افزود: قاتلان جنايتکار در هر لباس و به ويژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب يک به يک اين خونها را مانند لاجوردی و صياد شيرازی و آخوندهای ترکيده از قبيل صدوقی و دستغيب و اشرفی اصفهانی و هاشمی نژاد و آخوند مدنی پس خواهند داد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: