اعتراضات درشهرهای مختلف میهن همزمان با مراسم روزشهادت فرزندان قیام ایران

قزوین-

 تظاهرات مردم درمراسم چهلم جواد حیدری درروستای رحمت آباد دشتایی همراه با شعارهای :

”خون ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم”. ”توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”

چالوس ـ

ارسالی :”مراسم امیرحسین شمس در مزار یوسف رضا رو بستند. خانواده‌ش صبح آمدند ورفتند. به آنها گفته بودند که نمی گذارند بعد از ظهر بیایند. جلوما هم چهارنفرروانداختن توماشین بردند.”

 یارسان

مردم غیور یارسان مراسم هفتم افشین آشام را به خونخواهی از خامنه‌ای جنایتکار و مزدورانش تبدیل کردند.

شیرازـ

”مراسم رضا حقیقت‌ نژاد در تالارعرفان روکنسل کردند ولی ما خیابون روبستیم وشعارمی‌دادیم.”

قصر شیرین ـ

 با تظاهرات مردم غیوریارسان و شعار”مرگ بر خامنه ای”، مراسم هفتم افشین آشام برگزارگردید.

انزلی ـ

تظاهرات مردم با شعار”مرگ بردیکتاتور” درمراسم باشکوه چهلم امیرنوروزی شهید راه آزادی برگزار شد. مراسم باشکوه چهلم امیر نوروزی در ۴۸ مین روز قیام دمکراتیک مردم ایران با شعار «آزادی آزادی آزادی».

کرج ـ

مراسم چهلم حدیث نجفی شیهد قیام زیررگبارگلوله و گازاشک آوربا شعار ” مرگ بر خامنه‌ای” وحضورهلیکوپتر برگزارشد. همچنین درویدیو گفته می شود با هلیکوپتربه مردم تیراندازی می کنند. آتش زدن خودروی یگان ویژه در جاده بهشت سکینه .

فولاد شهر

. شلیک وحوش خامنه‌ای به مردم در فولاد شهر اصفهان در مراسم چهلم شهید راه آزادی مهسا موگویی

 آمل

حضور گسترده مردم در مراسم غزاله چلاوی با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم”.

اراک

جمعیت بیشمار جوانان انقلابی با شعار ”آزادی آزادی”

شعار جمعیت: ”هیز تویی هرزه توی زن آزاده منم” 

کرج

کمال شهر

در کمال شهر خودروی یک آخوند مشکل فنی پیدا کرد خودش هم خون دماغ شد خورد زمین و…