اعتراض جوانان روستاهای غیزانیه اهوار: در زمینهای ما که سرشار از چشمه های نفت است ما اب هم نداریم و بیکاریم

از دو روز پیش تعدادی از جوانان روستاهای مسلمیه، غدیرسبع، ابویرو، شمه و روستاهای همجوار در بخش غیزانیه اهواز در مقابل تاسیسات شرکت نفت رژيم و در اعتراض به عدم اشتغال تجمع کردند.بخش غیزانیه اهواز از نفت‌خیزترین مناطق در دنیا است و درآمد کلانی از آن بدست می‌آیید اما مردم ان اب اشامیدنی هم ندارند.!!!!!

برخی از این روستاها حتی از آب لوله‌کشی هم محروم هستند . برخی از روستاها در محاصره چاه‌های نفت هستند، لوله نفت در آن‌ها بسیار دیده می‌شود اما اثری از لوله آب نیست. اغلب روستاهای غیزانیه فاقد مدرسه، مرکزبهداشت و پارک هستند.

به گفته اهالی با وجود تاسیسات عظیم و گسترده نفت اما سهم جوانان این روستاها تقریبا هیچ است و بیکاری به مشکل اصلی آن‌ها تبدیل شده است. 
جوانان روستاهای نفت‌خیز بخش غیزانیه اعتراض دارند که نیروهای غیر بومی در واحدهای شرکت نفت به کار گرفته می‌شود و به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

یکی از انها می‌گوید: «اینجا روستای مسلمیه در بخش غیزانیه اهواز است؛ روستایی که داری ۳۷ حلقه چاه نفت است و فاصله از محل چاه نفت تا درب خانه‌‌ها  کمتر از ۱۵۰ متر، است اما شرایط مناسبی نداریم. در روستای ما جوانان تحصیل کرده و دارای شرایط به کارگیری و‌ نیروی کار بسیار وجود دارد، اما مردم همچنان از بیکاری رنج می‌برند.»
وی ادامه داد: «هیچ قانونی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که مردم روستا را بیکار نگه دارند و نیروی از جای دیگر بکار گیرند.» جماران