گسترش اعتراض خانواده های زندانيان سياسی اوين در مقابل دفتر روحانی

1بنا به گزارش رسيده، اعتراضات خانواده های زندانی سیاسی اوین  در مقابل دفتر آخوند روحانی، هر لحظه تعداد جمعيت افزايش می يافت و مردم با حضور گستردئه خود از این اعتراضات حمایت کردند.

در اعتراض امروز سه شنبه دوم اردیبهشت، مادران زندانيان با سر دادن شعارهايی خواستار پيوستن مردم به جمع معترضان و متحصنان شدند که با پاسخ مثبت مردم مواجه میشد.

3این مادران در واکنش به ادعای وقيحانهٴ کارگزاران جنايتکار رژيم که هيچ ضرب و شتمی در حمله به زندانيان نبوده می گويند دروغ گويان به مردم بايستی افشاء بشوند. ما به چشم خودمان زندانيان شکنجه شده را ديديم.

اين خانواده ها در اعتراض به يورش وحشيانه دژخيمان به زندانيان بند 350زندان اوين روز پنجشنبه 28فروردين از صبح در مقابل دفتر رئيس جمهور ارتجاع تجمع کردند و جمعی از مردم به ويژه زندانيان سياسی سابق به آنها پيوستند.

2خانواده ها با سر دادن شعار زندانيان سياسی آزاد بايد گردد خواهان آزادی فرزاندان و بستگان در بند خود هستند. آنها اعلام کردند تا زمانی که پاسخ قطعی در مورد وضعيت زندانيان داده نشود و مجروحان و مصدومان حمله جنايتکارانه پنجشنبه به بيمارستان منتقل نشوند و زندانيانی که در انفرادی هستند به بندهای عمومی برگردانده نشوند دست از اعتراض بر نمی دارند.

بر اساس گزارشهای رسیده مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندی دو تن از تجمع کنندگان جوان را بازداشت کردند. به گفته خانواده های زندانيان سياسی اين دو جوان قصد گرفتن عکس يا فيلم با موبايل در صحنه را داشتند که توسط مزدوران اطلاعات آخوندی بازداشت گرديدند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: