اعتراض عفو بین‌الملل به تشدید سرکوب در آستانه نمایش انتخابات

amnestyintl.logoسازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی  انتقاد کرده است. عفو بین‌الملل در این راستا از بازداشت‌های خودسرانه و افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان سخن می‌گوید.

به گزارش رادیو آلمان، سایت اینترنتی اشپیگل روز چهارشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) در گزارشی به وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی پرداخته که اساس آن اطلاعات و داده‌های تازه سازمان عفو بین‌الملل است.

فیلیپ لوتار، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه از “تلاشی فضاحت‌بار برای خاموش کردن منتقدان” در ایران سخن می‌گوید. به گفته‌ی وی، این نشان می‌دهد که رژیم ایران در کارزار انتخاباتی نیز حقوق بشر را به‌شدت نقض می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از بازداشت‌های خودسرانه در آستانه انتخابات اشاره می‌کند. طبق این گزارش در مواردی کسانی که اصلا هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به خاطر ابراز عقیده بازداشت شده‌اند.

سازمان مزبور همچنین در گزارش خود فهرست‌وار به اقدامات حکومت ایران در ماه‌های پیش از انتخابات برای برخورد به دگراندیشان و منتقدان پرداخته و در این راستا نیز با بستگان کسانی که مورد فشار و بازداشت قرار گرفته‌اند، صحبت کرده است.

بنابر گزارش عفو بین‌الملل فشارهای حکومت متوجه همه‌ی اقشار و گرو‌‌ه‌های مخالف در ایران است، از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری گرفته تا فعالان سیاسی و دانشجویان.

در گزارش مزبور موارد گوناگون نقض حقوق بشر که ارتباط با قشرها و گرو‌ه‌های مختلف مشاهده شده، ذکر گردیده است. “تهدید امنیت ملی” از جمله اتهاماتی است که مقامات رژیم برای برخورد و فشار بر مخالفان به آن متوسل می‌شوند.