اعتراض و تحصن پرستاران و کادر درمانی در بیمارستان بوشهر

booshehrجمعی از پرستاران و کادر درمانی  شجاع بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت کامل حقوق و مزایای خود دست به تحصن و اعتراض زدند.

«روزنامه خليج فارس نوشت: عدم پرداخت حقوق و مزایای کادر درمانی و کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در ماههای گذشته باعث شد تا تعدادی از آنان دست از کار کشیده و خواستار پرداخت کامل حقوق و مزایای معوقه خود شوند.

بر اثر این اعتراض برای ساعاتی اتاق های عمل این بیمارستان تعطیل و کار پذیرش بیماران با مشکل روبرو شد.

کارکنان و پرستاران معترض بیمارستان بوشهر با حضور در سالن اجتماعات به شدت نسبت به وضعیت مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی و مالی بیمارستان اعتراض نموده و از بی توجهی رئیس سرسپرده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مشکلات خود ابراز گلایه نمودند.

آنان در سخنانی به عدم پرداخت چندین ماهه اضافه کار و کارانه خود اعتراض نمودند.

پرستاران و کارکنان معترض در سخنان خود اظهار داشتند که حق مسکن آنان به مدت 18 ماه است که پرداخت نشده است. همچنین 18 ماه است که مزایایی از جمله حق لباس به آنها تعلق نگرفته است.

از جمله موارد اعتراضی آنها حذف حق جذب آنها از حقوق تیر ماه و پرداخت نشدن آن در ماه گذشته بوده است در حالیکه حق جذب بطور قانونی در حکم حقوقی کارکنان لحاظ شده است.

بروز این مشکلات در حالی است که بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر با درآمد میانگین ماهانه بالای یک میلیارد تومان، یکی از مراکز درآمدزای درمانی کشور محسوب می گردد.

 

اعتراض پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی ابوالفضل بوشهر

 

اعتراض پرستاران و کادر درمانی بیمارستان بوشهر در حالی است که هفته گذشته نیز شاهد اعتراض جمعی از پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی ابوالفضل بوشهر بودیم.

حدود 19 ماه است که کارانه پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به آنان پرداخت نشده است. این موضوع سبب اعتراض جمعی از پزشکان متخصص بوشهری شد که خواستار توجه رئیس دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت کارانه خود مروبط به دی ماه 90 تاکنون می باشند.

عدم پرداخت کارانه پزشکان متخصص در طی 19 ماه گذشته در بوشهر در حالی است که مدیر درمان تامین اجتماعی استان در هفته گذشته با اشاره به پرداخت کلیه مطالبات مراکز طرف قرارداد، اعلام كرد: کلیه صورت حساب های ارسالی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی حسب نرم مطالباتی به صورت کامل پرداخت شده و دانشگاه علوم پزشکی هیچ گونه طلبی از تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: کل صورتحساب های بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در طی سال گذشته 158 میلیارد ریال بوده که به مرور و به صورت کامل پرداخت شده است.