اعتراض و قيام هر فرصت، هر زمان، هر مكان

ghiaamاعتراض مردم بوشهر به افزايش نرخ بليط اتوبوسهاي شهري

تجمع اعتراضي مردم برازجان

درگيري مردم «ورداورد» كرج با مأموران سركوبگر انتظامي

اعتراض كارگران وبازنشستگان لوله سازي خوزستان

تجمع روستائيان و مردم كلاله در استان گلستان

حركت اعتراضي بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

اعتراض نانواييهاي سنندج

اعتراض به طرح تفكيك جنسيتي و حذف سهميه زنان در ۷۷رشته

يورش دژخيمان رژيم آخوندي به زندانيان سقز در استان كردستان

ـ جمعي از مردم بوشهر در اعتراض به دو برابر شدن نرخ بليط اتوبوسهاي شهري، تجمع كردند. مأموران سركوبگر نيروي انتظامي در وحشت از گسترش اين حركت، معترضان را محاصره كردند و به تهديد آنها پرداختند.

ـ مردم برازجان در اعتراض به تخريب آثار باستاني اين شهر توسط رژيم آخوندي تجمع اعتراضي برگزار كردند.

ـ كارگران وبازنشستگان لوله سازي خوزستان در مقابل اداره دادگستري رژيم در اهواز تجمع اعتراضي برگزار كردند. آنها به پرداخت نشدن 18تا 50ماه مطالبات خود اعتراض كردند. حدود 400تن از اين معترضان همزمان در مقابل كارخانه لوله سازي جمع شده بودند.

ـ جمعي از مردم «ورداورد» كرج با مأموران سركوبگر انتظامي درگير شدند. اين درگيري روز شنبه 26شهريور و زماني رخ داد كه مردم به اخاذي مأموران رژيم به بهانه پارك خودروها اعتراض كردند.

ـ روستائيان و مردم كلاله در استان گلستان در اعتراض به احداث يك كارخانه سيمان توسط رژيم آخوندي تجمع كردند. معترضان گفتند نگران تخريب منازل، از بين رفتن درختان و نابودي محيط زيست در اين منطقه هستند. سهامدار اصلي اين كارخانه پسر هاشمي رفسنجاني است.

ـ بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره امور بازنشستگي تجمع كردند و به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات عقب افتاده اعتراض كردند. اين حركت اعتراضي چندين روز است ادامه دارد. روز شنبه كارگران مورد ضرب و شتم مأموران يگان ويژه ضد شورش قرار گرفتند.

ـ نانواييهاي سنندج به كمبود سهميه آرد اعتراض كردند. مردم نيز كه به دليل كمبود نان به شدت در مضيقه هستند، رژيم آخوندي را عامل اين وضعيت مي دانند.

ـ جمعي از زنان و دانشجويان به طرح ارتجاعي تفكيك جنسيتي در كنكور كار‌شناسي اعتراض كردند. بر اساس اين طرح، سهميه زنان در ۷۷رشته در ۳۶دانشگاه به صفر رسيده است. زنان نه تنها از انتخاب رشته‌هاي فني- مهندسي محروم شدند, بلكه چندين دانشگاه از پذيرش آنها در رشته‌هاي راهنمايي، مشاوره و مددكاري اجتماعي نيز خودداري مي كنند.

ـ دژخيمان رژيم آخوندي در زندان سقز در استان كردستان به زندانيان سياسي يورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنان يكي از زندانيان سياسي به نام فرزاد صمدي را به سلول انفرادي منتقل كردند و دو زنداني ديگر به نامهاي عثمان و آرام ميكائيلي را ممنوع الملاقات كردند.

ـ مأموران اطلاعات آخوندي در مريوان در استان كردستان اقبال محمدي يك مخالف رژيم را روز شنبه 23شهريور احضار كردند اما از آن زمان تاكنون اطلاعي از وي در دست نيست. وي تاكنون بارها توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي رژيم در مريوان بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفته است