اعتراض کنید – تظاهرات در استکهلم علیه جنایت مالکی-خامنه‌ای

امروز 11 شهریور، برابر با دوم سپتامبر 2013،تظاهرات ایرانیان و پشتیبانان مقاومت ایران علیه حمله جنایتکارانه مشترک مالکی-خامنه‌ای در مقابل سفارت امریکا ادامه خواهد یافت.

از همه ازادگان و انساندوستان میخواهیم که علیه این جنایت که دیروز علیه اشرف انجام شد و منجر به شهادت 52 نفر از اشرفیان گردید شرکت فعال داشته باشند.

سکوت جوامع مماشات را با صدای رسای خود در هم شکنید و از حقوق مسلم خود در مبارزه با رژیم خونخوار حاکم بر ایران دفاع کنید.

این تظاهرات از ساعت 09 شروع و تا  هشت شب ادامه دارد.