اعتراض گسترده مردم ابادان در شب گذشته با شعار “اخوند برو گمشو”

اصلی ترین شعارهای مردم در تظاهرات گسترده شب گذشته مردم ابادان : “اخوند برو گمشو” انها همچنین فریاد میزدند “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما” در این تظاهرات باشکوه مردم یک صدا شعار میدادند” نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” . در حالیکه اکثر مردم با چشمانی اشکبار در این تظاهرات شرکت کرده بودند فریاد میزدند “میکشم میکشم انکه برادرم کشت”

خنده دار ترین تجمع که خبرگزاری سپاه پاسداران نیز از ان گزارش تهیه کرده است مربوط به تعدادی عزا دار است که سینه میزدند ” نیروی انتظامی همیاری همیاری”

اما تحریف شعارهای مردم به گونه رژیم پسند همجنان ادامه دارد و بعضی از خبرگزایهای خارجی اگاهانه با تیتر یک زده اند ” ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم” که اکثر تظاهر کنندگان از این شعار انها بی خبر بودند.

هرگز خواسته مردم ابادان و تمام ایران که سرنگونی رژیم اخوندی و ادامه انقلاب ضد سلطنتی است را کسی نخواهد توانست منحرف کند.