اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات + اسناد

اعترافات پاسدار سیاسی وزارت اطلاعات و هموار کننده قتل عام مجاهدین، ایرج مصداقی در مورد نوشتن انزجار نامه و همکاری با وزارت اطلاعات و رژیم در مصاحبه با صدای امریکا.

http://video.fffi.se/#!album-381

توضیح: ایرج مصداقی همکاری اش با دادستانی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را از همان سال 1360 پس از دستگیری اش آغاز کرد. او به سرعت بعد از دستگیری اش ندامت می کند و به همکاری با پاسداران روی آورده و به همران آنان برای شناسایی و شکار مبارزان و فعالین سیاسی به بیرون از زندان میرفته است. شکارها و دستگیریهایی که در نهایت منجر به قتل عام اینمبارزین، مجاهدین و فعالین سیاسی می شده است. ایرج مصداقی خود در جلد اول کتاب خاطرات زندانش بنام غروب سپیده در صفحه 66 چاپ 1383 اینگونه میگوید: میدانستم هر بار که بیرون میرویم، مرا در وسط می نشانند و در دو طرفم پاسداری می نشست….. در صفحه 67 همین کتاب ایرج مصداقی سخن از شناسایی و دستگیری خواهر و برادری که توسط او لو داده میشوند، میکند. ایرج مصداقی پس از توضیح در مورد دستگیری این خواهر و بردار می نویسد: اشتباه و حماقتم باعث شده بود زیاده از حد صحبت کنم ….حالا منجر به دستگیری این برادر و خواهر شده بود. عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمیکرد……به خود لعن و نفرین میکردم چرا همراه آنها رفتم؟ آیا امکان نرفتن وجود نداشت؟ آیا امکان مقاومت وجود نداشت؟ شرم از تسلیم و عذاب وجدان مرا تا سرحد جنون می برد. فشارهای فوق العاده ی شکنجه و واقعیت تسلیم، بطور فزاینده ای مرا در هم پیچیده بود.

اسناد – برای بزرگ کردن عکسها روی آن کلیک کنید

ایرج مصداقی

ایرج مصداقی

ایرج مصداقی

IMG_0086

ایرج مصداقی