اعتصاب بازاریان در بازار کفش تبریز ۱۷مهر۹۷ + فیلم

بازار کفش تبریز

بازاریان و کسبه از صبح امروز سه‌شنبه ۱۷مهر۹۷ اعتصاب خود را شروع کردند.

بازاریان و کسبه تبریز، کرج، شهریار، شهرضای اصفهان و سراب اردبیل در اعتصاب هستند.

در تبریز بازار کفاشان در اعتصاب هستند.

در اصفهان بازار موبایل و بازار احمد آباد در اعتصاب هستند.

اعتصاب در بازار تبریز (باشماخچلار،امیربازاری، دارایی،فردوسی،سامان میدانی و…)ادامه دارد، شهرهای اردبیل مراغه سلماس و تا حدودی مرند و خوی امروز به اعتصاب پیوستند.

فیلم زیر: جو شدید امنیتی و حضور یگان ویژه در خیابان‌های تبریز همزمان با اعتصابات سراسری اصناف کشور