اعتصاب رانندگان کامیون – ۱۵مهر۹۷


اعتصاب رانندگان کامیون امروز ۱۵مهر۹۷، وارد پانزدهمین روز خود شد.

اعتصاب رانندگان از اول مهر ماه تا کنون به بیش از سیصد و ده شهر ایران کشیده شده است. تا کنون بر اساس آمارهای اعلام شده رژیم حدود ۲۵۰نفر دستگیر شدند. با وجود این دستگیریها و حتی تهدید رانندگان اعتصابی به اعدام اعتصاب ادامه یافته است.

پایانه اهواز هم‌چنان در اعتصاب کامل است.

به‌دلیل اعتصاب سراسری کامیون‌داران در انبار صنایع فولاد اهواز، بارها در پایانه بار روی زمین مانده است.