اعتصاب غذا، اعتراض به یورش دژخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی رجایی ‌شهر کرج

یورش مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج به بند زندانیان سیاسی با اعتراض و مقاومت زندانیان مواجه شد .

برپایه‌ی گزارش ارسالی به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین‌ماه ۱۳۹۲ مسئولین و مأموران زندان رجایی‌شهر کرج به منظور تفتیش به سلول و محل استراحت زندانیان سیاسی هجوم بردند که این اقدام، مقاومت و اعتراض زندانیان سیاسی را درپی داشت .

کمیته‌‌‌‌ی حمایت از شاهرخ زمانی مدعی است، روز گذشته رئیس زندان رجایی‌شهر به همراه ۲۵ سرباز گارد، ۱۵ تن از نیروهای حراست و رئیس اطلاعات زندان به سالن ۱۲ زندان و سلول‌ها و محل استراحت زندانیان سیاسی هجوم آورده و شروع به ضرب و شتم زندانیان و مجروح نمودن آنان از جمله ” نامیق محمودی” و تخریب و شکستن لوازم شخصی آنان کرده‌اند.

در برابر هجوم و یورش مأموران زندان، زندانیان سیاسی نیز به نشانه‌ی اعتراض شروع به خواندن دسته‌ی جمعی سرود و سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد نمودند.

در همین رابطه زندانیان سیاسی با شرکت کلیه‌ی زندانیان تشکیل مجمع عمومی داده و تصمیم گرفته‌اند جهت اعتراض به اعمال غیر انسانی رئیس و مأموران زندان رجایی شهر کرج از روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه لغایت سی و یکم همین ماه دست به اعتصاب غذا بزنند.