اعتصاب غذای آرش صادقی در زندان اوین

بنا بر گزارشات دریافت شده از سوی فعالان حقوق بشر، ارش صادقی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا به سر میبرد.

بنا بر این گزارش، آرش صادقی فعال دانشجویی محروم از تحصیل دانشگاه علامه بدلیل ضرب و شتم از سوی مامورین زندان از ۶ روز پیش دست به اعتصاب غذ ازده است.

وی که از ۲۵ دی ماه سال ۹۰ تا کنون در بند امنیتی ۲۰۹ اوین بسر میبرد در  روز ۱۱ خرداد ماه جاری توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال دانشجویی در سال ۱۳۸۸ اولین بار در ١٨ تیر ١٣٨٨ بازداشت شد، پس از ۵۳ روز بازداشت در بند ۲ الف سپاه با قرار کفالت آزاد شد و مدتی بعد در ۶ دی ماه ١٣٨٨ همزمان با حوادث عاشورا در تهران دستگیر و در فروردین ماه ١٣٨٩ با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

اما پس از مدت کوتاهی مجددا در ۲۵ دی ماه سال ۹۰ بازداشت می‌شود و تا امروز که نزدیک ۱۷ ماه از آن تاریخ می‌گذرد در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

قابل یاد اوری است که در بازداشت اول وی در ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۸۸ هنگام یورش مامورین امنیتی مادر آرش صادقی بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست می‌دهد.