اعتصاب غذای بیش از ١٠٠٠ تن در زندان قزلحصار کرج

برپایه‌ی گزارش ارسالی  بیش از هزار نفر در زندان قزلحصار کرج،از روز دوشنبه 4 اذر زندانیان سالن ١، ٢، ٣و ٤ در زندان قزلحصار کرج در واکنش به انتقال حداقل ١١ زندانی به سلول انفرادی از تحویل گرفتن جیره‌ی غذایی خودداری کرده و دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان اعتصاب‌کننده که شمار آنان بیش از ١٠٠٠ نفر برآورده شده است به انتقال همبندان خود به سلول انفرادی معترض هستند.

این گزارش میافزاید، صبح روز دوشنبه، چهارم آذرماه حداقل ١١ زندانی از واحد ۲سالن‌های۴،۳،۱و۷زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی انتقال یافتند.

این گزارش هویت برخی از این زندانیان را؛ عبدالسلام خاتونی ۳۰ساله، رضا یزدان، محسن یزدان پناه ۳۵ساله، ناصر فرح بخش ۳۸ساله، حسین کریمیان ۴۵ساله، فرشید قلی زاده ۲۳ساله، بهروز کیانی ۳۴ساله، احسان محمدپور ۳۲ساله، میثم حاجی ٢٦ ساله، منوجهر فلاح ۴۱ساله، مهرداد خدایار زاده ۳۸ساله و وحید محمد کریمی ۲۵ساله عنوان کرده است.

حکم اکثر این زندانیان توسط قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران صادر گردیده و طبق گزارش منتشره در اواخر ماه گذشته فردی به نام “عموزاد” بازپرس ویژه دادگاه انقلاب خطاب به یکی از زندانیان گفته بود که “بعد از مذاکرات گروه ۵+۱همه شما را اعدام خواهیم کرد”.

درپی انتقال زندانیان به سلول انفرادی و اعتصاب غذای گسترده در زندان قزلحصار، مأموران گارد ویژه و نیروهای کمکی به حالت آماده‌باش درآمده و خانواده‌ی زندانیان تمام روز گذشته را در مقابل زندان تجمع کردند و خواستار توقف حکم اعدام شدند.

در همین رابطه نیز از چند هفته قبل ٦ زندانی کُرد پیرو اهل سنت به نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی در اعتراض به وضعیت پرونده‌ی قضایی و عدم رسیدگی به شرایطشان در اعتصاب غذا بسر می برند