اعتصاب غذای زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان گوهردشت

بنا بر گزارشات رسیده  ۸۰ تن از زندانیان اهل‌سنت سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج موشوم به گوهردشت در حمایت از چهار زندانی محکوم به اعدام که در اعتصاب غذا به سر میبرند دست به اعتصاب غدا زده اند.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی در اعتراض  روز در اعتراض به حکم اعدام قریب لاجرای خود از روز شنبه گذشته در زندان قزل حصار اعتصاب غذا به سر میبرند.

این زندانیان طی پیامی اعلام کردند: ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ۴ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﮐﺮﺝ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۳/۳/۲۶ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﻟﻐﻮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ.

لازم به یاداوری است که حدود چنجاه نفر اعضای خوانواده این زندانیان در اعتراض به حکم اعدام این چهار نفر در مقابل زندان دست به اعتارض زده اند.